ILO Raporu: Zorla çalıştırma, özel sektörde yılda 236 milyar dolar yasa dışı kazanç sağlıyor

Cenevre’de yayınlanan son ILO raporuna göre, özel sektörde zorla çalıştırma, yılda 236 milyar ABD doları yasa dışı kar sağlıyor. Bu rakam, 2014 yılından bu yana yüzde 37 artış gösterdi. Zorla çalıştırmadan elde edilen toplam yasa dışı kar miktarındaki bu çarpıcı artış, zorla çalıştırılan insan sayısındaki artış ve mağdurların daha fazla sömürülmesinden kaynaklanıyor.

ILO raporuna göre, insan ticareti suçluları ve sömürücüler, on yıl önce kurban başına 10,000 ABD Doları olan gelirlerini şimdi 8,269 ABD Doları seviyesine düşürdü. Zorla çalıştırmadan elde edilen toplam yıllık yasa dışı gelirlerin en yüksek olduğu bölgeler Avrupa ve Orta Asya’dır, bunu Asya ve Pasifik, Amerika, Afrika ve Arap Devletleri izlemektedir.

Zorla ticari cinsel sömürü, toplam mağdurların yüzde 27’sini oluşturmasına rağmen, toplam yasa dışı karın yüzde 73’ünden fazlasını sağlıyor. Bu türden gelirler, kurban başına 27,252 ABD Doları kâr sağlarken, diğer zorla çalıştırma biçimleri için bu rakam 3,687 ABD Doları seviyesindedir.

Zorla çalıştırmadan elde edilen yıllık yasa dışı karın en yüksek olduğu sektörler sırasıyla sanayi (35 milyar ABD doları), hizmetler (20,8 milyar ABD doları), tarım (5,0 milyar ABD doları) ve ev işleri (2,6 milyar ABD doları) şeklinde sıralanıyor.

Rapora göre, 2021’de herhangi bir günde 27,6 milyon kişi zorla çalıştırıldı, bu da dünya genelindeki her bin kişiden 3,5’inin zorla çalıştırıldığı anlamına geliyor. 2016-2021 yılları arasında zorla çalıştırılan kişi sayısında 2,7 milyonluk bir artış yaşandı.

ILO Genel Direktörü, zorla çalıştırmanın yoksulluk ve sömürü döngülerini sürdürdüğünü belirterek, uluslararası toplumun bu adaletsizliği sona erdirmek için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, yasa dışı kâr akışlarının durdurulması ve faillerin cezalandırılması için daha fazla yatırım yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

NHY/ ILO Raporu