Almanya’da kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha az ücret aldı

Almanya’da kadınlar, erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen, ortalama olarak yüzde 18 daha az ücret alıyor. Bu durum, Almanya’nın Avrupa Birliği’nde cinsiyet eşitsizliği konusunda en kötü performans gösteren ülkelerden biri olduğunu gösteriyor.

Almanya’da kadın-erkek ücret farkı, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, 2020 yılında AB’de kadınlar, erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen, saat başına yüzde 14.1 daha az ücret aldı. Bu oran, Almanya’da yüzde 18 olarak gerçekleşti. Almanya’yı yüzde 21.8 ile Estonya, yüzde 20.9 ile Çekya ve yüzde 20.5 ile Letonya izledi.

Almanya’da kadın-erkek ücret farkının nedenleri arasında, kadınların daha çok düşük ücretli sektörlerde çalışması, daha az mesleki eğitim almaları, daha çok yarı zamanlı çalışmaları ve çocuk bakımı gibi ailevi sorumlulukları üstlenmeleri sayılabilir. Ayrıca, kadınların yönetici pozisyonlara erişiminde de ciddi engeller bulunuyor.

Almanya’da kadın-erkek ücret farkını azaltmak için atılan adımlar ise yetersiz kalıyor. 2017 yılında yürürlüğe giren bir yasa, aynı işyerinde en az 200 kişi çalışan kadınların, erkek meslektaşlarının ne kadar ücret aldığını öğrenme hakkını tanıdı. Ancak bu yasa, sadece büyük işletmeleri kapsadığı ve uygulamada zorluklar yaşandığı için etkili olmadı.

Almanya’nın cinsiyet eşitsizliği konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Kadınların ekonomik haklarını güvence altına almak, hem sosyal adalet hem de ekonomik kalkınma açısından önemli. Almanya’nın bu konuda AB standartlarını yakalaması ve hatta geçmesi için, siyasi irade ve toplumsal bilinç gerekiyor.

NHY/ DW Türkçe