Anayasa Mahkemesi’nin Sendikal Hakların İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası’nın (Nakliyat-İş) başvurusu üzerine verdiği karar, Türkiye’deki sendikal hakların korunması ve yargı süreçlerinin hızlandırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Anayasa Mahkemesi, Nakliyat-İş’in işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için yaptığı başvurunun olumsuz sonuçlanmasının ardından açtığı itiraz davasının uzun süre sonuçlandırılmamasını değerlendirerek, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, bu sürecin sendikanın işçileri temsil etme ve haklarını kullanma yeteneğini ciddi şekilde engellediğini belirtiyor.

Yaklaşık sekiz yıllık süre boyunca devam eden bu dava sürecinde, yetki tespitine itiraz davalarının makul sürede sonuçlandırılmamasının, sendikal hakların etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyen yapısal bir sorun olduğunu vurgulayan mahkeme, benzer durumların önlenmesi için mevcut sistemin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, sendikal hakların korunması ve işçi haklarının savunulmasında önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Karar, işçilerin sendikal örgütlenmesini güçlendirme ve toplu iş sözleşmeleri yapma süreçlerinde adil bir yargı sürecinin sağlanması gerekliliğini vurgulamakta.

Ayrıca, sendikal hakların kullanımının önündeki yargısal engellerin kaldırılması, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bu karar, Türkiye’deki sendikal hareketler için umut verici bir gelişme olup, ilerleyen dönemlerde benzer durumlar için örnek teşkil edebilir.

NHY / Gazete Duvar, BirGün