Türkiye’de Tasarruf Eğilimleri: Halkın yüzde 73,1’i para biriktiremiyor

Türkiye’de yapılan bir araştırma, halkın büyük bir kısmının finansal zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve tasarruf yapmakta güçlük çektiğini ortaya koydu. Areda Piar araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcıların %73,1’i para biriktiremediğini belirtti. Araştırmaya katılanların %70,4’ü tasarruf yapmanın zor olduğunu ifade ederken, %46,5’i kişisel mali durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.

Para biriktiremeyenlerin yaklaşık yarısı, tasarruf edecek kadar gelirlerinin olmadığını söylerken, %23,3’ü aylık harcamalarının yüksekliğinden şikayetçi. Borçlar, beklenmedik masraflar ve alışveriş bağımlılığı gibi faktörler de tasarruf yapmayı engelleyen sebepler arasında yer alıyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’deki ekonomik koşulların halkın finansal davranışları üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %53,3’ü ülkenin mevcut ekonomik durumuna kötümser bakarken, tasarruf imkanı olsa tercih edilecek araçlar arasında fiziki altın (%47,7), döviz (%25,3) ve altın (%22,5) öne çıkıyor.

Tasarruf alanlarına bakıldığında ise en çok giyim ve ayakkabıdan (%22,3), eğlence ve sosyalleşme masraflarından (%16,1) ve ev giderlerinden (%14,6) kısarak tasarruf yapıldığı belirtiliyor. Bu durum, tüketicilerin zorunlu olmayan harcamaları azaltarak ekonomik baskıları hafifletmeye çalıştıklarını göstermektedir.

Bu veriler, Türkiye’de hanehalkının finansal refahını artırmak ve tasarruf oranlarını yükseltmek için alınması gereken önlemleri ve politikaları belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Ekonomik istikrarın sağlanması ve halkın gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tasarruf eğilimlerini olumlu yönde etkileyebilir ve uzun vadede ülkenin finansal sağlığına katkıda bulunabilir.

NHY, Ekonomi