Türkiye’de Kütüphane Kullanımındaki Artışın Kitap Fiyatlarıyla İlişkisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, Türkiye’deki kütüphane kullanımının son yıllarda önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısında %25,3 ve üye sayısında %11,2’lik bir artış yaşandı. Bu artışın birçok faktörü olabilir, ancak kitap fiyatlarındaki yükselişin de bu duruma katkı sağladığı düşünülebilir.

Kitap fiyatlarının yüksek olması, özellikle gelir düzeyi düşük bireyler için büyük bir engel teşkil edebilir. Bu durum, insanları kitap satın almaktan ziyade kütüphaneleri kullanmaya teşvik ediyor olabilir. Kütüphaneler, herkes için eşit ve ücretsiz bilgi erişimi sağlayarak, toplumun eğitim ve kültürel gelişimine katkıda bulunuyor.

Kütüphanelerin kitap sayısındaki artış da dikkate değerdir. Millet Kütüphanesi’nde kitap sayısı %32,6 artarak 2 milyon 532 bin 299’a ulaştı. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı %2,7 artarak 21 milyon 666 bin 947’ye, halk kütüphanelerinde ise %4,8 artarak 24 milyon 204 bin 501’e yükseldi. Bu artış, kütüphanelerin kitap satın alamayan bireyler için ne kadar değerli bir kaynak olduğunu göstermektedir.

Elektronik kitap sayısındaki artış da bu durumu destekler niteliktedir. Üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısı %23,4 artarak 118 milyon 373 bin 442’ye ulaştı. Bu, dijitalleşmenin eğitimdeki rolünün arttığını ve kütüphanelerin bu değişime ayak uydurduğunu gösteriyor.

Yayımlanan materyallerin sayısındaki artış, Türkiye’de bilgiye olan talebin yükseldiğini işaret ediyor. 2023 yılında yayımlanan kitap sayısı %18,4 artarak 99 bin 25 oldu. Bu kitapların %29,9’u akademik, %19,9’u eğitim ve %17,6’sı yetişkin kurgu edebiyat alanında yer aldı.

Türkiye’deki kütüphane kullanımındaki artış, kitap fiyatlarındaki yükselişle ilişkilendirilebilir. Kütüphaneler, kitap satın alamayan veya satın almak istemeyen bireyler için önemli bir alternatif haline gelmiştir. Bu durum, kütüphanelerin toplum için ne kadar vazgeçilmez olduğunu ve eğitimdeki rolünü bir kez daha vurgulamaktadır. Kütüphaneler, bilgiye erişimde eşitlik ve fırsat eşitliği sağlayarak, toplumun her kesimine hizmet etmeye devam ediyor.

NHY, Kültür Sanat