Neden Körfez Meclisi?


Kolaycılığa sığınarak oturduğumuz yerden seçtiğimiz yerel yöneticileri ve atananları eleştirmek istemediğimiz, işin ucundan tutmayı bir yurttaşlık görevi bildiğimiz için Körfez Meclisi çalışmalarına başladık.

Bir toplumun ileri gitmesi salt seçilmiş ve atanmışların iyi niyetli çabaları ile mümkün değildir. Seçimlerde oy verip köşesine çekilip oturanların daha iyi, daha yaşanılır bir çevre ve toplum özlemi hep bir özlem olarak kalır.

Biz Körfez’de yaşayanlar olarak Körfez’in sorunlarını birlikte tespit etmek, çözümlerini birlikte üretmek istiyoruz. Gerektiğinde elimizi taşın altına sürmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu birey ve yurttaş olmanın gereğidir.

Körfez son on yıllarda yoğun göç alan bölgelerden biri olmuştur. Diğer göç alan bir çok bölgede yaşanan sorunların benzerlerini Körfez’in tüm yerleşim alanlarında yaşamaktadır. Göçle gelenlerin bölgeye entegrasyonu henüz tamamlanmış değildir.

Göçle gelenlerle bölgenin yerlisi olanlar arasında henüz tam bir bütünleşme ve kaynaşma sağlanmış değildir. Uzun yıllardır, birlikte bir arada bir birimize değmeden süren bir yaşam sürmekteyiz. Bu böyle devam edemez. Bir birine değmeyen paraleller yaşamlar sürdürmek, bunda ısrarcı olmak toplumsal barışın sağlanmasının önünde engeldir. Körfez’in sorunları etrafında oluşacak birlik, birlikte çalışma bütünleşmeyi sağladığı gibi toplumsal barışında sağlayanı olacaktır.

Körfez’in sorunlarını sıralarken elbette acil çözümler bekleyenleri öne almamız gerekecektir. Ancak bizler hiçbir sorunu küçük veya büyük diye sınıflamaktan yana değiliz. En sıradan, en küçük gözüken sorunların da üzerine gidilmesinden yanayız.

Kuşkusuz toplumlar homojen yapılar değillerdir. Duyguda düşüncede, siyasal tercihte bir birinden farklı kesim ve bireylerden oluşur toplumlar. Bu farklılıklarımızı yadsımayan, birlikte çalışma olanaklarını zorlayan bir anlayışla yola çıkıyoruz. Kurumlara karşı değil onlarla birlikte bir arada çözümler üretilmesinden yanayız.

Hiç kimseyi ve her hangi bir kurumu ötekileştirmeden birlikte bir arada Körfez’in sorunlarının üzerine gidilmesin doğru bir yol olduğuna inanıyoruz…

Körfez Meclisi’nin amblemi görüldüğü gibi değişik renklerden insanların aynı kaynağı kullandığına işaret ediyor. Kaynağımız Körfez’dir. Tüm farklılıklarımıza rağmen aynı kaynağa hizmet edecek anlayışla yola çıkıyoruz…

Körfez Meclisi