Mahfi Eğilmez: “Enflasyonla mücadelede gerçekçi yaklaşım şart”

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendime yazılar adını verdiği blogunda kaleme aldığı “Enflasyonla İlgili Tartışmalar” başlıklı yazısında, günümüzde bütün dünyada enflasyonun önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, bu sorunun çözümünde yeni zorlukların ortaya çıktığını ifade etti.

Eğilmez, yazısında öncelikle enflasyonun ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu özetledi. Enflasyonun, genel fiyat düzeyinin sürekli olarak yükselmesi olarak tanımlandığını belirten Eğilmez, bunun temel nedeninin, ekonomideki toplam talebin toplam arzı aşması olduğunu ifade etti.

Eğilmez, enflasyonun düşürülmesinde en önemli faktörün, toplam talebin toplam arzı aşmasının önlenmesi olduğunu belirterek, bunun için para ve maliye politikası araçlarının birlikte kullanılması gerektiğini vurguladı.

Eğilmez, yazısında günümüzde enflasyonun düşürülmesinde yeni zorlukların ortaya çıktığını belirterek, bu zorlukların başında “enflasyon ataleti”nin geldiğini ifade etti. Enflasyon ataleti, enflasyonun düşmesine yönelik alınan önlemlere rağmen, enflasyonun belirli bir düzeyin altına indirilememesi durumu olarak tanımlanıyor.

Eğilmez, enflasyon ataletinin, insanların geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, bunun da enflasyonun düşürülmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Eğilmez, günümüzde ortaya çıkan bir diğer zorluğun ise “skimpflasyon ve shrinkflasyon” olarak adlandırılan olgular olduğunu belirtti. Skimpflasyon, ürünün içeriğinin değiştirilmesi, kalitesinin düşürülmesi sonucu ortaya çıkan daha düşük değerdeki bir malın aynı fiyatla satılması olgusu olarak tanımlanıyor. Shrinkflasyon ise ürünün fiyatı aynı kaldığı halde boyut, ağırlık ya da hacminde ortaya çıkan düşüşü ifade eden değişiklik olarak tanımlanıyor.

Eğilmez, skimpflasyon ve shrinkflasyon’un, enflasyonun düşürülmesinde gerçek enflasyonun hesaplanmasını zorlaştırdığını belirterek, bu durumun da enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Eğilmez, yazısının sonunda, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için öncelikle gerçek enflasyonun kabul edilmesi ve açıklanması gerektiğini belirterek, bunun için TÜİK’in şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikası araçlarının birlikte kullanılması gerektiğini ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin gerektiğini ifade etti.

Eğilmez’in blog yazısının tamamını https://www.mahfiegilmez.com/2024/01/enflasyonla-ilgili-tartsmalar.html adresinden okuyabilirsiniz.