Kurumlarda Halkla İlişkilerin Önemi

Kurumlar, hizmet götürdükleri toplumun bireyleriyle olumlu ve yapıcı ilişkiler kurmalıdırlar. Bu yönlü ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, kurumun başarısını ve varlığını etkileyebilecek nitelikler taşımaktadır.

Halkla ilişkiler; bir kurumla hedef kitlesi olan halk arasında karşılıklı işbirliği, benimseme ve olumlu iletişim oluşturulmasına ve bunun sürdürülmesine yardımcı olan özgün yönetsel bir işlevdir.

Bu anlamda halkla ilişkiler şu konuları içerir.

– Var olan sorunlara çözümler bulunması

-Hedef kitlesi olan halk hakkında sürekli ve doğru bilgi sahibi olması

-Halka karşı duyarlı davranması konusunda yönetime yardım sağlanması

-Kaçınılmaz değişmelerden olumlu yönde yararlanmasına yardımcı olmak

Yönetişim başta olmak üzere satış, reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama, iş yönetimi ve personel ilişkileri yöntemleri değişmekte, toplumsal sorumluluk, çevre bilinci gibi yeni yaklaşımlar öne çıkmaktadır. 

Toplumun örgütlü dinamikleri, halkla ilişkilenmede önemli bir araçtır. Sosyal medya, basın-yayım, görsel medyanın halka ulaşmada önemli araçlar olduğu bir gerçek. Ancak mevcut iletişim araç-gereçlerin sermaye ve iktidar erkinin yönlendirmesine maruz kaldığı da bir gerçektir. Demokratik, modern, ahlaki-politik toplum inşasında yetersiz kaldıkları her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Halkla ilişkilerin temel değerlerinin başında demokrasi değerleri gelmektedir. Halkla ilişkiler ancak felsefi olarak demokratik ilke ve değerlerin yerleştiği toplumlarda amacına uygun gerçekleşebilir. Bunun için, toplumda iletişim, fikir, düşünce ve bunları her türlü yolla yayma ve bilgi edinme hak ve özgürlüklerinin yerleşmiş olması gerekir. Bildiğiniz gibi bunlar aynı zamanda temel insan haklarıdır. Bu değerlere öncelikle belediyenin yönetiminin, çalışanlarının içtenlikle inanması ve uyması gerekir. 

Demokratik değerlerin geçerli olmadığı veya kâğıt üzerinde kaldığı toplumlarda halkla ilişkilerde amaç saptırması olgusu gelişir ki bu durumda kapalı kapılar arkasında, halkın dışlandığı bir ortamda hizmet politikaları saptanması, kararlar alınması, sonra da bu kararların halkla ilişkilere ters düşen bir yöntemle halka dayatılması gerçekleşecektir.

Bu anlamda Halkla İlişkilere en çok önem vermesi gereken kurumların başında Belediyeler gelmektedir. Halkla ilişkilerde temel amaç aslında belediyenin temel amaçlarıdır, belediyenin temel amaçları da halkla ilişkilerin amacı olarak ifade edilebilir.

Belediyelerin halkla ilişkilerine katkı sunmak amacıyla yazdığım Sınırsız Yayınevinden çıkan “Belediyelerde Halkla İlişkiler” kitabımda halkın belediyeye ilişkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptayarak, belediyede bunlara uygun iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulundum. Belediye ile halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını geliştirmek, bir yandan halkın Belediyesini, öte yandan Belediyeden yana olan, Belediyeyi destekleyen halkı oluşturmanın ilkelerini yazmaya çalıştım.

Arslan ÖZDEMİR
Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları