‘Kayyumların İlk Hedefi Kadın Çalışmaları Oldu’

11 Eylül 2016 tarihinde hayata geçirilen kayyum uygulamasına ilişkin rapor hazırlayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) raporu bir basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Yardımcısı Emine Özmen, belediyelere atanan kayyumların öncelikle kadın çalışmalarını hedef aldığını söyledi. Özmen, “Atanan kayyumlar başta kadın çalışmaları olmak üzere, ‘demokratik, yerinden ve şeffaf, kadın-özgürlükçü’ belediyecilik anlayışını hedef alıp, kriminalize ederek hiçleştirme ve yok sayma zihniyetinin temsilcileri olmuşlardır. Kayyumlar kendilerini adeta toplumun kurtarıcısı edasına büründürerek, meşrulaştırma çabası içine girmiş, tüm kadın kazanımlarını tırpanlamaya başlamışlardır. Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde kadın politikaları daire başkanlıkları,il ve ilçe belediyelerinde müdürlükler oluşturulmuş, müdürlükler bünyesinde kadın ekonomi, kadın üretim ve şiddetle mücadele birimleri oluşturulmuş ve yeni bir aşamaya gelinmiştir. Şiddetle mücadele kapsamında Diyarbakır Büyükşehir, Van Büyükşehir, Bağlar ve Akdeniz Belediyeleri bünyesinde kadın sığınma evi açılmış, Alo Şiddet Hattı kurulmuştur. Yine 43 belediyemizde kadın merkezi açılmıştır. 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren 25 Eylül 207 tarihine kadar 85 DBP’li belediyeye kayyum atanmıştır. Halkın seçimle getirdiği DBP’li belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri ya tutuklanmış ya da görevden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanan kadın eş başkan sayısı 34’tür”dedi.

Özmen, kayyumların kadın kurumlarına karşı tutumlarını da şöyle anlattı: “Kayyumların belediyelerdeki ilk politikaları kadınları hedef almıştır. 15 yıllık DBP’li belediyelerin kurumsallaştırmaya çalıştığı kurumlara, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların özgür-özerk örgütlenme mekanizmalarına yönelik saldırılar, kayyumların göreve başladığı andaki kadına karşı ilk icraatları olmuştur. Kadın merkezleri ve sığınaklarının kapatılması, kadın politikaları müdürlüğü çalışanlarının işten çıkarılması ya da görev yerlerinin değiştirilmesi gibi kararlarla kadın kazanımlarının yerel yönetimlerle ilişkisi doğrudan bitirilmek istenmiştir. 43 kadın merkezimizin bulundukları il ve ilçelerde her türlü, şiddetle mücadele ile ilgili çalışmaları kadın mücadelesi eksenli geliştirdiği hizmetler ve farkındalık kayyumların ilk hedefi haline gelmiş ve durdurulmuştur.”

Raporda kayyumlar tarafından kapatılan kadın kurumlarından bazıları şöyle: Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 10, Batman’da 2, Bitlis’te 1, Mardin ve ilçelerinde 6, Şırnak ve ilçelerinde 3, Şanlıurfa’da 2, Van ve ilçelerinde 4, Hakkâri ve ilçelerinde 3, Siirt’te 2, Ağrı, Tunceli, Mersin ve Muş’ta birer kadın merkezi.

Raporun sonuç bölümünde, kayyumların kadın çalışmalarına yönelik tutumlarının kadına yönelik şiddeti arttırdığı vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin bölgedeki DBP’li Belediyelerde yürüttüğü savaş politikalarının bir parçası olan kayyum, halk iradesine ve seçimlere, demokratik ve eşit yaşama bir saldırıdır. Türkiye’nin bu politikalardan derhal vazgeçmesi, ulusal ve uluslararası sözleşmelere bağlılığını yerine getirerek başta kadınlar ve halk üzerindeki baskıya son vermelidir. Her geçen gün artan baskı ve kayyumların kadınlara dönük ayrımcı çalışmaları kadınlar ve toplum üzerinde derin tahribatlara yol açmaktadır.”