Japonya’da nüfusu yüzde 40’ı 65 yaş üzerinde

Japonya hükümeti, nüfusun yaşlanmasını yavaşlatmak için saçını başını yoluyor. Ama nafile! Hükümetin yayımladığı verilere göre, Japon nüfusunun yüzde 10’undan fazlası 80 yaşın üzerinde bulunuyor.

Bu istatistik, ilk kez ulaşılan bir veri oldu. Japon hükümeti, bu istatistiği, Japonya’da 65 yaş üstü “yaşlılara” ithaf edilen bir resmî tatilin arifesinde duyurdu.

Verilere göre, Japon nüfusunun yüzde 29,1’i 65 yaşı aşmış bulunuyor. Bu oran, geçen yılki 29’luk orana göre çok hafif de olsa artış gösterdi.

Hükümet, İtalya (yüzde 24,5) ve Finlandiya’ya (yüzde 23,6) göndermede bulunarak, “Japonya’nın dünyadaki en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke olduğunu” belirtti.

Doğum oranı yarı yarıya

Japonya, on yıllardır, gençlerin büyük ölçüde iş güvensizliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı ertelemesiyle nüfusunun azaldığına ve yaşlandığına tanık oluyor.

Japonya’nın 124 milyonluk nüfusunun 12,59 milyonu 80 yaşın üzerinde (yüzde 10,1) ve 20 milyonu 75 yaşın üzerinde (yüzde 16,1)!

Bu durumun sonuçlarından biri de insanların gittikçe daha uzun süre çalışması oluyor. Çalışan nüfusun yüzde 13,6’sını temsil eden 9 milyondan fazla insan yaşlı diliminde bulunuyor.

Verilere göre, bu, Japonya’daki yaşlıların yüzde 25’inin bir işi olduğu anlamına geliyor. Bu oran, Güney Kore’dekinden yüzde 36,2 daha az, ABD’dekinden yüzde 18,69 ve Fransa’dakinden yüzde 3,9 daha fazla olarak hesaplandı.

Japonya’da yaşlıların oranının 2040’ta nüfusun yüzde 34,8’ine yükselmesi bekleniyor. (Ajans Bizim)