İzmir’de Düzenlenen Çocuk ve Beslenme Çalıştayı: Çocuk İşçiliği ve Erken Yaşta Evlilik Artıyor!

İzmir’de düzenlenen Çocukların Beslenme Hakkı Çalıştayı, çocuklarının beslenme koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcayan birçok meslek odası, sendika, sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın açılışında TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İ.Uğur Toprak, TTB İzmir Tabip Odası YK Üyesi Serkan Şen ve BAYETAV Eğitim Koordinatörü Ayzin Akgün konuşma yaptılar.

Çalıştay, Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık’ın “Gıda Krizi, Çocuk Yoksulluğu ve Beslenme” ve Prof. Dr. Türkan Günay’ın “Çocukluk Çağında Beslenme Yetersizliği” konularındaki sunumlarıyla devam etti. Çalıştayın sabah oturumunda, 0-6 yaş grubu çocuk beslenmesi ve okul çağı çocuk beslenmesi masalarında sorunlar, öğleden sonra oturumunda ise çözüm önerileri ele alındı. Çalışmaların sonunda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İ. Uğur Toprak, sonuç bildirgesini okuyarak çalıştayı sona erdirdi.

Çocukların beslenme hakkının insan haklarının temel bir parçası olduğu belirtilen sonuç metninde, çocukların yetersiz ve dengesiz beslenmelerinin sağlıkları, fiziksel ve zihinsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, bu durumun çocukların okul başarılarını olumsuz etkilediği ve okul devamsızlığının arttığı ifade edildi.

Metinde, Türkiye dahil birçok ülkede çocukların hala beslenme yetersizliği ve açlıkla mücadele ettiği vurgulanarak, bu durumun çocukların sağlığına zarar verdiği ve fiziksel ve zihinsel gelişimlerini engellediği kaydedildi. Ayrıca, gıda krizinin çocukların okuldan alınmasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve erken yaşta evliliklere neden olduğu ifade edildi.

Sonuç metninde ayrıca, çocukların beslenme sorununun temel nedenlerinden birinin ekonomik sebepler olduğu vurgulanarak, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon gibi faktörlerin çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi. Gıda fiyatlarının yükselmesinin çocukları daha da olumsuz etkilediği ve açlık riskini artırdığı belirtildi.

Sonuç metninde, beslenme hakkının temel bir insan hakkı olduğu ve çocukların beslenme koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanarak, kamu kurumlarının bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, çocuklar ve ailelerine destek sağlayacak kamu politikalarının hayata geçirilmesi gerektiği ve çocukların sağlıklı beslenmesinin sadece ebeveynlerin görevi olmadığı vurgulandı.

Son olarak, raporda muhalefet partilerine çağrı yapılarak, beslenme sorununun çözümü için siyasi destek talep edildi ve toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerektiği belirtildi. Ayrıca, çocukların beslenmesini sağlamak için acil çözüm önerileri sunuldu, bunlar arasında okullarda ücretsiz sağlıklı öğünler, beslenme desteği programları, eğitim çalışmaları, halkın beslenme rehberi ve diğer önlemler yer aldı.

NHY/ Artı Gerçek