İzmir Barosu, avukatlara yönelik şiddeti protesto etti: Hak arama özgürlüğü tehdit altında

İzmir Barosu, avukatlara yönelik artan şiddeti protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Baro Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran, şiddetin avukatların mesleki faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaştırdığını ve bu durumun adalet sistemi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Dalkıran, yaptığı açıklamada, avukatlara yönelik şiddetin sadece bireysel bir saldırı olmadığını, aynı zamanda yurttaşların hak arama özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti. Avukatların görevlerini yerine getirirken şiddete maruz kalmasının, adaletin işleyişini olumsuz etkilediğini ve yurttaşların savunma haklarını tehlikeye soktuğunu ifade etti.

Avukatlar olarak sadece dava dosyalarının tarafı olmadıklarını, aynı zamanda vekil olduklarını ve savunma görevini üstlendiklerini vurgulayan Dalkıran, mesleki faaliyetlerin korunması için özel önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Dalkıran, avukatlara yönelik şiddetle etkili bir şekilde mücadele edilmesi için bir politika ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, infaz kanunlarında yapılan değişikliklerin cezasızlık politikalarını derinleştirdiğini ve bu nedenle daha ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

“Meclis araştırması ve farkındalık şart”

İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Bakanlığı’na sunduğu önerilerin acilen hayata geçirilmesini ve Meclis araştırması açılmasını talep ediyor. Ayrıca, avukata yönelik şiddeti önlemek için kamuoyunda farkındalık yaratılması ve somut çalışmaların başlatılması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, İzmir Barosu, avukatlara yönelik şiddeti kınamakta ve bu konuda önlem alınmasını talep etmektedir. Ayrıca, avukatların savunma görevlerini sürdürebilmeleri için güvence altına alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi, adalet sisteminin sağlıklı işlemesi ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün korunması için elzemdir.

NHY/ ANKA