Amasra maden katliamına dair bilirkişi raporu: TTK yüzde 100 kusurlu

14 Ekim 2022 tarihinde Zonguldak’ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 43 madenci yaşamını yitirmiş, 9 madenci de yaralanmıştı. Bu facianın ardından patlamanın nedenleri ve sorumluları araştırılmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda, patlamada hayatını kaybeden madencilerden Aziz Köse’nin ailesinin TTK’ya karşı açtığı maddi ve manevi tazminat davası devam ediyor. Davanın dosyasına giren bilirkişi raporu ise facianın boyutlarını ve ihmalleri ortaya koydu.

Bilirkişi heyetinin Zonguldak 2. İş Mahkemesi’ne sunduğu raporda, patlamanın oluşumunda TTK Genel Müdürlüğü’nün yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, şu maddeler sıralandı:

  • Patlamaya neden olan metan gazının oluşumunu engellemek için gerekli önlemlerin alınmadığı,
  • Gaz ölçüm cihazlarının yetersiz ve arızalı olduğu,
  • Patlama anında çalışanların tahliyesini sağlayacak acil durum planlarının bulunmadığı,
  • Patlama sonrasında kurtarma çalışmalarının yavaş ve etkisiz yürütüldüğü,
  • Maden ocağının iş güvenliği ve iş sağlığı açısından denetlenmediği,
  • Maden ocağında çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinden yararlandırılmadığı,
  • Maden ocağında çalışanların kişisel koruyucu donanımlarının sağlanmadığı,
  • Maden ocağında çalışanların mesai saatlerinin uzatıldığı ve fazla çalıştırıldığı,
  • Maden ocağında çalışanların sosyal haklarının ihlal edildiği.

Raporda, bu maddelerin ışığında “TTK Genel Müdürlüğü’nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 100 kusurlu olduğu” ve “Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı kanaatine varılmış olup” ifadelerine yer verildi.

Bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise şöyle dedi:

“Amasra maden faciasının bilirkişi heyeti raporuna ulaştık Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu! Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörü yok! Yani tedbirler alınsaydı 43 madencimiz hayatını kaybetmeyecekti…”

Yavuzyılmaz, raporun facianın sorumlularının yargılanması için bir delil niteliği taşıdığını da vurguladı. Yavuzyılmaz, “Bu rapor, madencilerimizin kanının yerde kalmaması için bir fırsattır. Bu raporun takipçisi olacağız. Bu facianın hesabını soracağız. Bu facianın faillerini adalet önünde hesap vermeye zorlayacağız” diye konuştu.