Türkiye’de İş Cinayetleri: 2024’ün İlk Yarısında 878 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin raporu, Türkiye’deki iş cinayetlerinin vahim boyutunu gözler önüne seriyor. Rapor, bu dönemde en az 878 işçinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu sayı, her gün ortalama beş işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği anlamına geliyor.

Rapora göre, iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde: 14 yaş ve altı 13 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 20 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 175 işçi, 30-49 yaş arası 361 işçi, 50-64 yaş arası 215 işçi, 65 yaş ve üstü 52 işçi ve yaşını bilmediğimiz 42 işçi hayatını kaybetmiştir.

İş cinayetlerinin en yoğun görüldüğü sektörler inşaat, tarım ve taşımacılık olarak sıralanıyor. Bu üç sektördeki ölümler, toplam iş cinayetlerinin yüzde 53’ünü oluşturuyor ve 468 işçinin ölümüne tanık olunmuş. Özellikle tarım sektöründe, mevsimlik çalışmanın artmasıyla birlikte iş cinayetlerinde bir yükseliş gözlemleniyor. Haziran ayında tarım işkolundaki ölümlerin tüm iş cinayetlerindeki oranı yüzde 30’a yaklaşmış durumda.

Çocuk işçilerin durumu ise daha da endişe verici. Rapor, 2024’ün ilk yarısında 33 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini, özellikle sanayide meydana gelen çocuk işçi ölümlerinin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor. Çocuk işçi ölümlerinin yarısından fazlasının tarım sektöründe meydana geldiği, bu durumun çocuk işçi ölümlerinde büyük bir artışa işaret ettiği vurgulanıyor.

Mülteci ve göçmen işçiler de iş cinayetlerinden ağır bir şekilde etkileniyor. 2024’ün ilk altı ayında en az 33 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetmiş. Bu işçilerin çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olarak kayıtlara geçmiş.

Bu veriler, iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özellikle risk altındaki grupların korunması için acil eylemler gerektiğini gösteriyor. İş cinayetlerinin önlenmesi, sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda işverenler, çalışanlar ve devletin ortak çabalarıyla mümkün olabilir. İş güvenliği kültürünün geliştirilmesi, eğitim programlarının artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu sorunun üstesinden gelmek için atılması gereken adımlardan bazılarıdır.

NHY / İSİG Meclisi