Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 92’si mutsuz

Hizmet sektöründe çalışanların durumu hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre, hizmet sektöründe çalışanların yüzde 92’si mutsuz, yüzde 85’i işini değiştirmek istiyor, yüzde 71’i fazla mesai ücreti alamıyor, yüzde 66’sı güvencesizlik hissediyor ve yüzde 58’i eğitim aldığı alanlarda çalışamıyor.

Rapor, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından hazırlandı. Raporun amacı, hizmet sektöründe çalışanların sosyo-ekonomik ve mesleki durumlarını ortaya koymak ve sorunlarına çözüm önerileri getirmek.

Raporda, hizmet sektöründe çalışanların eğitim düzeyleri, meslekleri, gelirleri, çalışma saatleri, iş güvencesi, sendikal hakları, iş tatmini ve yaşam kalitesi gibi konularda veriler sunuluyor. Rapora göre, hizmet sektöründe çalışanların yüzde 46’sı lise ve dengi okullardan mezun, yüzde 25’i üniversite mezunu ve yüzde 15’i ilkokul mezunu. Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 58’i eğitim aldığı alanlarda çalışamıyor. Bu durum, nitelikli işgücü kaybına ve meslekler arası uyumsuzluğa yol açıyor.

Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 71’i fazla mesai ücreti alamıyor. Fazla mesai ücreti alabilenlerin yüzde 60’ı ise asgari ücretin altında bir ücret alıyor. Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 66’sı güvencesizlik hissediyor. Güvencesizlik hissedenlerin yüzde 77’si işten çıkarılma korkusu yaşıyor, yüzde 63’ü işsizlik sigortasından faydalanamadığını belirtiyor ve yüzde 54’ü kıdem tazminatının kaldırılmasından endişe ediyor.

Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 85’i işini değiştirmek istiyor. İşini değiştirmek isteyenlerin yüzde 72’si daha iyi bir gelir elde etmek için, yüzde 64’ü daha iyi bir iş ortamı bulmak için ve yüzde 51’i daha iyi bir kariyer planlaması yapmak için işini değiştirmek istediğini söylüyor.

Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 92’si yaşamından memnun değil. Yaşamından memnun olmayanların yüzde 79’u gelirinin geçimini sağlamaya yetmediğini, yüzde 67’si geleceğe güvenle bakamadığını, yüzde 62’si sosyal haklardan faydalanamadığını ve yüzde 55’i ailesine ve kendisine zaman ayıramadığını ifade ediyor.

Raporun sonuç bölümünde, hizmet sektöründe çalışanların sorunlarının çözümü için bazı öneriler sunuluyor. Bu öneriler arasında; asgari ücretin insanca yaşama yetecek bir düzeye çıkarılması, fazla mesai ücretlerinin düzenli ödenmesi, iş güvencesinin sağlanması, kıdem tazminatının korunması, işsizlik sigortasının genişletilmesi, sendikal hakların güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve gelişim imkanlarının artırılması, iş tatmini ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi konular yer alıyor.