Tarama Kategorisi

Forum

Büyük Harp-Lozan-Saltanat-Cumhuriyet-Hilafet

Osmanlı saltanatı tam 98 yıl önce bugün kaldırıldı. Eski-resmî tarih saltanatın kaldırılmasını Atatürk’ün bir “başarısı” olarak kutlarken, yeni-resmî tarih saltanatın kaldırılmasını İngiliz  ajanı Mustafa Kemal’in bir “kumpası” olarak görme…

Erdoğan ve AKP’nin “Fikri İktidarı”?

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce tarihi bir konuşma yaptı; yankıları hala sürüyor. Öyle görünüyor ki bazı sözleri belleklere çakılacak ve aylar, yıllar sonra da hatırlanacak. Bu yarı itiraf, yarı özeleştiri havasındaki konuşmasında,…

Retorik ve Aşırılık

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde, başkan adayları arasında geçen geleneksel “siyasi” tartışmanın ilk raundu herhalde hafızalardan kolay kolay silinmeyecek. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların…

Sahi Bu Milletin İnancı Belli Mi?

“Şu ifadeye bakın ya… Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef almış durumdalar. Ana muhalefet partisi seçim bildirgesine ‘Diyanet İşleri Başkanlığı tüm inançlara eşit mesafede olacak’ diye yazmış. Ya bu milletin inancı belli. Diğer inanç…

Plotinos ve Felsefe

Bu çalışmada, Antik Yunan Felsefesi uzmanı Fransız Pierre Hadot’un genel kabulleri görece sarsan tezlerinden yola koyularak, Antik Yunan felsefi geleneği ile Yeni-Platoncu Plotinos arasındaki süreklilik ve kırılmaları ortaya koymaya…

20. Yüzyıl Dil Felsefesinde Michel Foucault

20.yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri kuşkusuz Michel Foucault’dur. 27 Nisan 1984 yılında öldüğünde, haber Le Monde gazetesinin birinci sayfasında,  iki sütunluk “La mort du philosophe Michel Foucault” (Filozof Michel Foucault’nun…

Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi

Her insan teki kendi bireysel varoluşunu aydınlatmak ister. Felsefe tarihi de insanın kendini ve dünyayı şu ya da bu biçimde kavramaya çalıştığı ve bunun mücadelesini verdiği uzunca bir serüvendir. Bu serüven içinde yaygın bir eğilim olan…

Faşizm mekaniği

Fransa’nın istikrarsız siyasal sistemi Cezayir Savaşı’nın getirdiği basınçla bir çıkmaza sürüklenmiş, siyasal elit savaşın nasıl sonlandırılması gereğine dair bölünmüştü. Bu koşullarda 24 Mayıs 1958’de Cezayir’de başlayan bir askeri darbe…

Homo Sacer: Agamben’nin Egemenlik Mefhumu

Bu yazıda, Giorgio Agamben’in ‘Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat’ kitabında ele aldığı egemenlik yani modern biyosiyaset kavrayışını değerlendirmeye çalışıyorum. Mitchel Foucault’nun ve Judith Butler’ın yaklaşımlarını da…

6-7 Eylül Olaylarından 1964 Rum Sürgününe

GİRİŞ Bu çalışma, 1964 yılında vuku bulan Rum sürgününü öncesi ve sonrasıyla anlamak ve günümüze kadar etkilerini sürdüren bu hadisenin Türk kamuoyuna ve Türk medyasına yansımalarını incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada 1964…

Cemaatten millete milletten tarikata

Benedict Anderson, akademi dünyasında fazla kıymetli bir yere sahip olan meşhur eseri “Hayali Cemaatler” kitabında; “Ulus hayal edilmiş bir cemaattir” der.1 Gerçekten de ulus, cemaat ilişkilerinin bir benzerini payanda yaparak inşa edilir.…