Çiftçilerin maliyet endişeleri: Ömer Fethi Gürer’den açıklama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıklamaları, Türkiye’deki tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları gözler önüne seriyor.

Gürer’in açıklamalarına göre, girdi maliyetlerinin artması, çiftçinin ürettiği ürünleri değerinde satmasını zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, 2024 yılında TMO’nun buğday alımı 3,5 milyon tona düşürülecek. Bu da, çiftçinin ürettiği buğdayı değerinde satabilmesi için daha fazla pazara yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.

Gürer, bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini ve çiftçinin ürettiği ürünün değerinden alınması gerektiğini savunuyor. Düşük taban fiyatının çiftçiyi topraktan uzaklaştırdığını ve her geçen gün çiftçi sayısının azaldığını belirten Gürer, yeni yapılan düzenlemenin de çiftçiyi zorlaştıracağını ifade ediyor.

Gürer’in açıklamaları, Türkiye’nin tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için daha somut adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçiye uygun fiyat garantisi verilmesi ve tarım politikalarının çiftçinin yararına düzenlenmesi gibi önlemler, sektörün sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir.

Gürer’in açıklamalarına ilişkin bazı değerlendirmeler şunlardır:

  • Girdi maliyetlerinin artması, çiftçinin ürettiği ürünleri değerinde satabilmesini zorlaştırıyor. Bu durum, çiftçinin gelirini düşürüyor ve tarım sektörünü olumsuz etkiliyor.
  • TMO’nun buğday alımı 3,5 milyon tona düşürülmesi, çiftçinin ürettiği buğdayı değerinde satmasını daha da zorlaştıracaktır. Bu durum, çiftçiyi daha fazla pazara yönelmeye zorlayacak ve rekabeti artıracaktır.
  • Düşük taban fiyatının çiftçiyi topraktan uzaklaştırdığı doğrudur. Her geçen gün çiftçi sayısı azalıyor ve ekilen alanlar daralıyor. Bu durum, gıda güvenliği açısından risk oluşturuyor.
  • Yeni yapılan düzenleme ile 2 yıl ekilmeyen araziyi devlet el koyup başkasına ektirecek. Bu düzenlemenin çiftçiyi daha fazla zorlaştıracağı ve tarım sektörünü olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

Türkiye’nin tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için daha somut adımlar atılması gerekmektedir. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçiye uygun fiyat garantisi verilmesi ve tarım politikalarının çiftçinin yararına düzenlenmesi gibi önlemler, sektörün sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir.