Hellas özgürdür artık!

Victor Hugo ‘Oryanteller’in on dördüncü baskısına yazdığı önsözde de sanat ve yazın eleştirisinin özgürlüğünü her şart altında savunmayı sürdüreceğini belirtir. Mevzuya ilişkin şunları yazar: “Bu kitap, yazarın, yazınsal bunalım ve…

‘Marx’ın ‘Feuerbach Üzerine On Bir Sav’ı

Ernst Bloch ‘Umut İlkesi I’ adlı yapıtının ‘Olanak Ulamının Katmanları’ adlı bölümünde, ‘olanak’ ve ‘olanaklı olan’ kavramını şöyle ayrıntılandırır: ‘Biçim bakımdan olanaklı olan’, ‘nesne bakımından olanaklı olan’, ‘nesneye uygunluk…

Sanat Dini ve Canlı Sanat Yapıtı

Sanat dininin tapınması içinde "Tanrı'sına yakınlaşmak isteyen" halk, "devleti"ni ve devletinin eylemlerini, öz "istenci" ve "gerçekleştirimi" olarak bilen/gören "töresel" halktır. Öz-bilinçli halkın "karşısında duran" bu tin, "tekil…

Sanat Dini ve Canlı Sanat Yapıtı

Sanat dininin tapınması içinde "Tanrı'sına yakınlaşmak isteyen" halk, "devleti"ni ve devletinin eylemlerini, öz "istenci" ve "gerçekleştirimi" olarak bilen/gören "töresel" halktır. Öz-bilinçli halkın "karşısında duran" bu tin, "tekil…

Aydınlanmacı Sanat ve Yazın Öğretisi

Hegel, felsefesini ve estetiğini, Aydınlanma'nın bitmeye yüz tuttuğu, romantizmin başatlaşmaya başladığı, bu iki akımın kesiştiği, karşıtlaştığı, bütünleştiği ve bireşleştiği bir zamanda ve ortamda dizgeleştirmeye başlamıştır. Bu nedenle,…

Kültür, çok-kültür ve ara-kültür

Türkiye’de onlarca yıldan beri yaşanan gerilim, hatta çatışma öncelikle kültür ve kültürel kimlik kavramında düğümleniyor. Kültürün, dil ve etnik kökene indirgenmesinin bunda önemli bir payı vardır. Peki, kültür sadece dil ve etnik kökene…

Kültür, Uygarlık ve Aydınlanma

Yahudi kökenli Alman filozof Moses Mendelssohn 1784’de Berli’nde çıkan bir dergide yayımladığı yazısında aydınlanmayı, kültür ve uygarlık ile ilişkilendirir. Mendelssohn’un açımlamasıyla, uygarlık, kültür ve aydınlanma, “toplumsal yaşamın…