Dênê ma pêroine*

İnsanoğlu ticareti keşfettiği günden beri alacakla borç vardı. İnsanlar, Antik Yunan’dan Roma’ya, Arabistan’dan Anatolia’ya dek ticarette ya alacaklı, ya da borçluydular. Ama bundan yarım yüzyıl evvel, bizim ellerde ne icra dairesi, ne de…

İslamcılar neden seçimle gitmiyor?

Ömer’in halife olmasıyla oluşan İslam imparatorluğundan Pakistan’a, Mollalar’ın 1979’da İran’da devrimle kurduğu İslam Cumhuriyeti’nden IŞİD’in birkaç yıl evvel Irak ve Suriye’de ilân ettiği Irak Şam İslam Devleti’ne (Dewletiye) kadar,…

Komünizm adası: Dersim

Hayaller, başlangıçtır. Her eylemin evvelinde hayal vardır. Hayal edebiyatta, sinemada, siyasette olmazsa olmazdır. Aşkta mı, hayal her şeydir. Bu karanlık ülkede yıllar önce solcu bir parti, kendisine aşkın ve devrimin partisi demişti.…

‘HDP, Hiç mi İyi Bir Şey Yapmadı?’

Hıdır Çiçek henüz yirmi yaşına varmadan 12 Eylül geldi. Onu alıp ta Adana hapishanesi'ne koydular, bıyıkları daha yeni terlemişti. 12 Eylül'de oralarda siyasi görüşlerinden ötürü bir süre yargılandı, hapis hayatı bittiğinde derhal memleket…