Çocuk Gelinler, Çocuk Damatlar

Toplumsal olarak çözülemeyen sorunlardan bir tanesi de evlendirilen çocuklar. Çocuk yaşta evlilik her ne kadar yasaklanmışsa da, bir türlü bu evliliklerin önüne geçilememektedir. Geçmişe oranla azalsa da, hemen hemen her gün bu konu ile…

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edilmiştir. Günün anlamı bu konuda farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla bu maddeleri hatırlatmak istedim. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinin Maddeleri 1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk…

Okul Sosyoloğu

Eğitim-Öğretimin geliştirilmesi adına birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalardan en önemlilerinde biri İnönü Üniversitesi Sosyoloji bölümünde görevli Doç.Dr. Vehbi Bayhan’ın Okul Sosyoloğu çalışmasıdır. Doç. Dr. Vehbi Bayhan…

Eğitimin Sosyolojisi

Eğitim deyince akla ilk gelen, öğretmen ile öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerdir. Öğretmen ili öğrenci arasındaki karşılıklı ilişkilerin şekli ve izleri, çocuk gelişiminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar, eğitsel ilişkinin meydana geldiği…

Eğitimin Pedagojik Formasyonu

Pedagoji Kelimesi köken olarak Yunanca "Paidagogeo"dan gelir. (Paid=çocuk, ago=yönetmek), dolayısıyla "çocuk yönetmek" anlamına gelir. Antik Yunanda pedagoglar sahiplerinin oğullarının (kızların eğitim almasının yasak olması…

Şüpheli Kadın Ölümleri​​

Şiddet özelikle Kadın ve Çocuğa yönelik şiddet Toplumkırımcıdır. Kadın ve Çocuğa yönelik şiddet toplumun ahlaki ve politik dokusunu da parçalamaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmak sınırları…

Bio-İktidarın Sosyolojisi

Bio-iktidar, Michel Foucault tarafından ortaya atılmış ve modern ulus devletlerin amaçlarını “bedenlerin zapt edilmesini ve nüfusun kontrol edilmesini başarmak için sayısız ve farklı tekniklerin uygulanışındaki bir patlama” aracılığıyla,…

Pandemide Çocuk İşçiliği arttı

Toplumumuzun temel sorunlarından biri olan çalışan çocuklardır. Merdiven altı işlerde, sokakta, tarımda herhangi bir güvencesi olmadan çalışan on binlerce çocuk vardır. Bu çocukların bir kısmı ful time (tam zamanlı) çalışırken, bir kısmı…

İntihar(Özkıyım) | Arslan Özdemir

Toplumun gündeminden bir türlü düşmeyen Sosyolojik olgulardan biri de intiharlardır. Özellikle son dönemlerde kadın intiharları artmıştır. En çok konuşulan konulardan biri olduğu halde bir türlü çözümü olmayan konu olarak gündemimizde yer…

Sanal Âlemde Cinsellik

İnsan gerek gerek fizyolojik, gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanın belli bir yönde ihtiyacını karşılamak için belli bir yönde etkinlik göstermesi…

Savaşın Mağduru Çocuklar 

Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışma olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma ve çatışma ortamından en çok…

Okul Sorunları Ve Ders Başarısızlığı

Çocuğun gittiği okulun genel durumu, öğretmenin özellikleri, sınıfın özellikleri, okulda verilen eğitimin kalitesi, bunlara ek olarak çocuğa sağlanan olanaklar çocuğun başarısını direkt olarak etkiler. Çocukların okul ile ilgili…