Almanya’da 2022 Yılında 2 Milyon 200 Bin Çocuk Yoksulluk Tehdidi Altında

Alman İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, 2022 yılında Almanya’da 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 milyon 200 bin çocuk yoksulluk riski veya sosyal dışlanma tehdidi altında yaşadı.

Yoksulluk sınırı, hanehalkı gelirine göre belirlendi ve 2022 yılında dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı net 2 bin 625 euro olarak tespit edildi.

İstatistik Dairesi, yaptığı açıklamada yoksullukla mücadele eden çocukların oranlarının ebeveynlerin eğitim düzeyiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Düşük mesleki niteliklere sahip ebeveynlerin çocuklarının yüzde 38’inin yoksulluktan etkilendiği belirtildi. Ancak, ebeveynlerin daha yüksek bir okul ve meslek eğitimi aldığı durumlarda, çocukların yoksulluk sınırının altına düşme riskinin önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Örneğin, ebeveynlerinin ustalık unvanına veya tamamlanmış bir üniversite eğitimine sahip olduğu durumlarda, sadece yüzde 6,7 oranında çocuk ve gençlerin yoksulluk tehdidi altında bulunduğu belirtildi.

Almanya, çocuk ve gençlerde yoksulluk sınırı açısından AB ülkeleri arasında orta düzeyde yer aldı. AB ülkeleri içinde Slovenya, Çekya ve Danimarka gibi ülkelerde, 18 yaş altı yoksulluk riski nüfusa göre Almanya’dan yaklaşık yarı yarıya daha düşük olarak tespit edildi. Ancak, Romanya, Bulgaristan ve İspanya gibi ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu görüldü. Toplamda, 2022 yılında AB genelinde yaklaşık 20 milyon çocuk ve genç yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyordu.

Çocuk ve gençlerin yoksullukla mücadelesinde ebeveynlerin eğitim düzeyi ve meslek niteliğinin önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Almanya’da yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak için ebeveynlerin eğitim ve meslek düzeyini artırmak önemli bir adım olarak göze çarpıyor.

NHY/ DW