Cengiz Han’ın iklim üzerindeki etkisi

Cengiz Han, 12. ve 13. yüzyıllarda Asya’yı feth eden Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk büyük hükümdarıdır. Han, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurarak ve çok sayıda insanın hayatına mal olan acımasız bir savaşçı olarak tarihe geçmiştir.

Araştırmacılar, Antarktik buz çekirdeklerine dayanarak, MS 1200 ile 1470 yılları arasında atmosferik karbonda yaklaşık milyonda üç parça (ppm) oranında ani bir düşüş tespit ettiler. Bu, Moğolların Asya’yı istilası ve Avrupa’daki Kara Ölüm ile kabaca örtüşüyor.

Bu düşüş, Cengiz Han’ın istilasının, insanların ormansızlaşmayı durdurmasına ve daha fazla ağacın büyümesine neden olarak atmosferden karbondioksit emmesine neden olmasıyla açıklanabilir. Araştırmacılar, Moğol ordusunun ilerlerken karşılaştığı 115 milyon insanın yaklaşık yüzde 30’unu katlettiğine ve bunun sonucunda 142.000 kilometrekarelik orman alanı yeniden büyüdüğüne inanıyor.

Bu ani artış, atmosferden 684 milyon ton karbonu temizleyecek ve küresel ölçekte 0,183 ppm’lik bir azalmaya yol açacaktı. Bu, dünyanın bugün bir yıllık benzin talebini karşılamaya yetecek kadar karbondioksittir.

Ancak, araştırmacılar, bu azalmanın buz çekirdeklerinde kaydedilen iklim değişikliklerini tamamen açıklayamayacağını söylüyor. Bunun nedeni, ağaçların olgunluğa ulaşmasının genellikle yüzyıllar alması ve insan popülasyonlarının, bu yeni büyümenin görevini yapma şansı bulamadan çok önce temizlenip ormansızlaştırmaya devam edilmesidir.

Dahası, bu olayların her biri dünyanın belirli bir bölgesindeki nüfusları yok ederken, gezegenin başka yerlerinden gelen emisyonlar muhtemelen bu bölgelerdeki yeniden ağaçlanmadan kaynaklanan karbon tutumunun çoğunu dengeleyecekti.

Bu nedenle, araştırmacılar, Cengiz Han’ın iklim üzerindeki etkisinin buz çekirdeklerinde görülemeyecek kadar küçük olduğunu ve atmosferik karbondaki büyük tarihsel düşüşlerin muhtemelen volkanik patlamalar gibi doğal faktörlerden kaynaklandığını sonucuna varıyor.

Yine de, Cengiz Han’ın iklim üzerindeki etkisinin, sadece bir adam için oldukça etkileyici olduğu söylenebilir.