2023 Dünyanın En Güçlü Ülkeleri Sıralaması

2023 yılında dünyanın en güçlü ülkeleri sıralaması, US News & World Report tarafından yayınlanan bir ankete göre belirlendi. Ankete katılan 17 bin kişi, 87 farklı ülke hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Sıralama, katılımcıların siyasi, ekonomik ve askeri güç gibi faktörlere ilişkin algılarına dayanarak bir ülkenin potansiyel gücünü değerlendiriyor.

Sıralamada ilk 10 ülke şu şekilde:

 1. Amerika Birleşik Devletleri
 2. Çin
 3. Rusya
 4. Almanya
 5. Birleşik Krallık
 6. Güney Kore
 7. Fransa
 8. Japonya
 9. Suudi Arabistan
 10. Birleşik Arap Emirlikleri

Türkiye’nin Sıralaması

Türkiye, bu sıralamada 15. sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıla göre iki sıra yükseldi, ancak 2021’e göre hala bir sıra aşağıda.

Türkiye’nin güçlü yönleri arasında, güçlü bir ordu, büyüyen bir ekonomi ve önemli bir jeostratejik konum yer alıyor.

 • Güçlü ordu: Türkiye, NATO’nun ikinci en büyük ordusuna sahiptir. Ülkenin güçlü bir hava, deniz ve kara gücü vardır.
 • Büyüyen ekonomi: Türkiye’nin ekonomisi, son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. Ülkenin kişi başına düşen GSYİH’si, 2022 yılında 10.000 dolara ulaştı.
 • Önemli jeostratejik konum: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu, ülkeye önemli bir jeostratejik konum kazandırmaktadır.

Türkiye’nin Zayıf Yönleri

Türkiye’nin zayıf yönleri arasında, bölgesel çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık yer alıyor.

 • Bölgesel çatışmalar: Türkiye, Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde devam eden çatışmalardan etkilenmektedir. Bu çatışmalar, ülkenin ekonomisini ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir.
 • Siyasi istikrarsızlık: Türkiye’de son yıllarda siyasi istikrarsızlık yaşanmaktadır. Bu durum, ülkenin uluslararası alandaki itibarını ve etkisini olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’nin dünyanın en güçlü 15 ülkesinden biri olarak kabul edilmesi, ülkenin uluslararası arenadaki önemli konumunu yansıtıyor. Ancak, ülkenin bölgesel çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu da unutulmamalıdır.

Diğer Detaylar

 • Sıralama, 17 bin kişiden alınan anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
 • Anket, katılımcıların siyasi, ekonomik ve askeri güç gibi faktörlere ilişkin algılarına dayanarak bir ülkenin potansiyel gücünü değerlendirmektedir.
 • Sıralama, 87 farklı ülkeyi kapsamaktadır.

Sıralamanın Değerlendirilmesi

Sıralama, dünyanın en güçlü ülkelerinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ancak, sıralamanın bazı eksiklikleri de bulunmaktadır. Örneğin, sıralama, ülkelerin askeri gücünü aşırı derecede önemsemektedir. Ayrıca, sıralama, ülkelerin demokratik değerlerini ve insan hakları sicilini yeterince dikkate almamaktadır.

Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri

Türkiye, sıralamada 15. sırada yer alarak, geçen yıla göre iki sıra yükselmiştir. Türkiye’nin yükselişi, ülkenin ekonomik büyümesi ve askeri gücünün artmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Türkiye’nin bölgesel çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu da unutulmamalıdır.