Pandemi Dönemi ve Obsesyonik Davranışlar

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemik hastalık, dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen bir isimdir. Tarihte görülen Pandemiler; Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi ve COVID-19’dur.

Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak mümkündür.

Türk Tabipler Birliğinin yaptığı açıklamaya göre Şunlara dikkat edersek hem kendimizi koruyabilir hem de virüsün başkalarına bulaşmasını önlemeye yardımcı olabiliriz.

Yapılması gerekenler: Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı sıvıyla ovalamak, Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık mendille ya da dirseğiniz içi ile örtmek, Kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temastan(1 metre) kaçınmak, Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalıp kendinizi diğer kişilerden ayrı tutmak.

Yapılmaması gerekenler: Elleriniz temiz değilken gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmak.

Genel olarak bu davranışları sürekli olarak yapmak gerekir. Bu davranışları sürekli olarak tekrarlandığımızda artık bu davranışlar bizim için bir alışkanlık olacaktır. Bu davranışları alışkanlık haline getirmek tabii ki hijyen açısından önemlidir ve olumlu davranışlardır.

Ancak bu davranışları abartırcasına, evham, endişe, takıntılara neden olacak şekilde yaptığımız zaman ve bu takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda bizde obsesyona neden olabilir. Obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

Birçok Obsesyon çeşidi vardır. Pandemi döneminde kişide oluşabilecek Obsesyon Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonudur.

Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonunda; Kişi bedeninin ve giysilerinin kir, mikrop, toz gibi etkenler; kimyasal maddeler, deterjanlar, zehirler ile idrar, gaita ve diğer beden salgıları ile bulaşacağına ilişkin takıntıları ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için yaptığı davranışlarıdır. Kişilerin bedenlerine ve elbiselerine değişik maddelerin bulaşacağı düşüncesi bulaş obsesyonu, ortaya çıkan sıkıntıyı gidermek için temizlik ve yıkanma davranışları yapmaları ise kompulsiyonu oluşturmaktadır. Bu tip takıntılı düşünceler birbirini besler ve insanların hayatını olumsuz etkiler. Bu düşüncelerin sonunda evden çıkmaz, araba sürmez, nesnelere dokunmaz veya her şeyin kirli olduğunu düşünebilir hale gelinir. Bu durum bizim günlük hayatımızı sınırlar ve normal bir hayat sürmemize engel olur.

Pandemi dönemi bittiğinde anormal bir insan olmak istemiyorsak bu süreçte tabiiki hijyene önem vereceğiz. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yapılması gereken davranışları gerçekleştireceğiz ancak bunları abartıp takıntılı hale getirmeyeceğiz. Bilmeliyiz ki bu süreç bitecek ve hepimiz normal hayatımıza döneceğiz.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)