Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor: 120 bin aşkın başvuru var

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, son yıllarda artan bir sorun olarak gündemde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında 29 bin 689, 2020 yılında ise 24 bin 876 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Bu rakamlar, sadece bakanlığa yapılan başvuruları kapsıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise, son 10 yılda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının 120 bini aştığını belirtiyor.

Ankara Tabip Odası’nın yaptığı açıklamaya göre, Beyaz kod sistemi kurulduğundan bu yana sağlık kurumlarında yapılan şiddet bildirim sayısı 120 bini geçti. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda toplam 854 milyonu geçen hekime müracaat sayısı da bu duruma katkıda bulunuyor.

Açıklamada, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, hem idareciler hem de iktidara yakın medya kuruluşları tarafından sıradanlaştırılmış bir “adli vaka” gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi. Oysa bu durum, can güvenliğini tehdit eden bir krize dönüşmüş durumda.

Hastane ve hekime başvuru sayılarındaki artış sistemi kilitlemekte ve muayene sürelerini 5 dakikaya kadar düşürmektedir. Bu durum da kimi branşlarda randevu krizine yol açmaktadır. Tedavi olamayan veya yeterince ilgilenilmediğini düşünen hastalar, öfkesini en yakınındaki sağlık çalışanlarına yansıtmaktadır.