AİHM’nin tarihi kararı: Alevilik, İslamiyetten ayrı bir inanç

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) yıllar süren hukuk mücadelesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) emsal teşkil eden kararıyla sonuçlandı. AİHM, Aleviliğin İslamiyet’ten bağımsız ve kendine özgü bir inanç olduğuna hükmetti.

2009 yılında başlayan ve 15 yıl süren hukuk mücadelesi, Alevi toplumunun inançlarının tanınması ve yasal zeminde eşit yurttaşlık haklarına kavuşması adına büyük bir zafer olarak görülüyor. Avusturya devletinin, Aleviliği İslam’ın bir parçası olarak görmemesi ve bu inancı bağımsız ele alması gerektiği yönünde başlatılan süreç, adaletin tecellisiyle son buldu.

AİHM’in kararı, din ve inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin uluslararası hukuk normlarını temel alarak verildi. Mahkeme, Avusturya’nın Aleviliği tanımamasını haksız buldu ve AABF’ye manevi zarar tazminatı olarak 10 bin euro, masraflar için ise 20 bin euro ödenmesine hükmetti.

AABF’nin başlattığı hukuk mücadelesi, birçok engelle karşılaşmasına rağmen pes etmeyerek sürdürüldü. Kurum yöneticilerinin üyelikten çıkartılması, derneklerin kapatılma tehditleri ve patent davaları gibi zorluklarla mücadele edildi. Ancak tüm bu engellere rağmen AABF, hak arayışından vazgeçmedi ve sonunda adaletin yerini bulmasını sağladı.

Bu kararla birlikte Avusturya’daki Alevi toplumu için yeni bir dönem başlamış oldu. Artık Alevilik, Avusturya’da resmi olarak İslamiyet’ten ayrı bir inanç olarak tanınacak ve bu, Alevi toplumunun haklarının korunması adına büyük bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

Mehmet Altan’ın köşe yazısında belirttiği gibi, bu zafer sadece Avusturya’daki Aleviler için değil, dünya genelindeki tüm Aleviler için de önemli bir adım niteliğinde. Din ve inanç özgürlüğünün korunması adına verilen bu karar, uluslararası hukukta emsal teşkil edecek ve diğer inanç gruplarının da hak arayışlarına ilham verecek.

NHY/ Artı Gerçek