Matematikçi Ali Nesin’in Vasiyeti: İyilik, doğruluk ve güzellik üzerine

Matematikçi Ali Nesin, 9 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya hesabından bir vasiyet paylaştı. Bu vasiyet, Nesin Vakfı ya da Matematik Köyü’nün başına geçecek kişiye yönelik önemli öneriler içeriyor. Nesin, bu önerileriyle iyilik yapmanın, doğru olmanın ve güzellik yaratmanın yollarını gösteriyor.

Nesin’in vasiyetinde öne çıkan başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Nesin, iyilik yapmanın bedelsiz olması gerektiğini vurguluyor. Küçük kazançlar uğruna iyilik yapmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtiyor. Nesin, “İyilik yapmak için bir bedel ödemek zorunda kalırsanız, o iyilik değildir” diyor.
  2. Nesin, çalışanlarına aile gibi davranılması ve onlara yardım edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çalışanların mutluluğunun ve huzurunun önemli olduğunu söylüyor. Nesin, “Çalışanlarınız sizin en büyük servetinizdir. Onlara iyi bakın, onları koruyun, onlara değer verin” diyor.
  3. Nesin, haksız çıkmaya çalışmamayı ve gerektiğinde ilişkileri sonlandırmayı öneriyor. Haksız olduğunu kabul etmenin ve özür dilemenin erdemli bir davranış olduğunu söylüyor. Nesin, “Haksız olduğunuzu anladığınızda ısrar etmeyin, hatalarınızdan ders çıkarın. Gerektiğinde ilişkilerinizi bitirin ama kin tutmayın” diyor.
  4. Nesin, vergi kaçırma, sigortasız işçi çalıştırma gibi yasadışı işlerden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Yasalara saygılı olmanın ve vergilerini ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söylüyor. Nesin, “Yasadışı işler yaparak kazandığınızı sanmayın, aslında kaybedersiniz. Yasalara saygılı olun, vergilerinizi ödeyin, devletinizle işbirliği yapın” diyor.
  5. Nesin, güzellik, iyilik ve doğruluğun önemine değiniyor. Güzellik yaratmanın ve güzelliği paylaşmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylüyor. İyilik yapmanın ve doğru olmanın da güzellik yaratmanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Nesin, “Güzellik yaratmak için çabalayın, güzelliği paylaşın, güzelliği fark edin. İyilik yaparak ve doğru olarak güzellik yaratın” diyor.
  6. Nesin, hesapsız kitapsız girişimlerin zararlı olduğunu belirtiyor. Her işe başlamadan önce iyi bir planlama yapılması gerektiğini söylüyor. Riskleri hesaplayarak akıllıca hareket etmenin önemli olduğunu vurguluyor. Nesin, “Hesapsız kitapsız girişimlerden kaçının, her işe başlamadan önce iyi bir planlama yapın. Riskleri hesaplayarak akıllıca hareket edin” diyor.
  7. Nesin, çalışanların güvenilir olması gerektiğini vurguluyor. Çalışanların kontrol edilmesi gerektiğini ama aynı zamanda belli bir özgürlüğün de sağlanması gerektiğini söylüyor. Çalışanların sorumluluk sahibi olmalarını beklediğini belirtiyor. Nesin, “Çalışanlarınıza güvenin ama kontrol edin. Onlara belli bir özgürlük tanıyın ama sorumluluk sahibi olmalarını bekleyin” diyor.
  8. Nesin, kazancın çalışanlarla paylaşılmasından çekinilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Çalışanların emeğinin karşılığını alması gerektiğini söylüyor. Kazancın adaletli bir şekilde dağıtılmasının önemli olduğunu vurguluyor. Nesin, “Kazancınızı çalışanlarınızla paylaşın, onların emeğinin karşılığını verin. Kazancınızı adaletli bir şekilde dağıtın, hakkaniyetli olun” diyor.
  9. Nesin, kendini düşünmemeyi ve etik yanlışlardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Kendinden önce başkalarının iyiliğini düşünmenin ve başkalarına zarar vermemenin önemli olduğunu söylüyor. Etik prensiplere bağlı kalmanın ve vicdanlı olmanın gerekliliğini vurguluyor. Nesin, “Kendini düşünme, başkalarının iyiliğini düşün. Başkalarına zarar verme, etik prensiplere bağlı kal. Vicdanlı ol, vicdanının sesini dinle” diyor.
  10. Nesin, son olarak, önceliğin çocuklara, yoksullara, şanssızlara, gençlere, itibarsızlaştırılanlara, mağdurlara ve insan haklarına verilmesini öneriyor. Bu kesimlere destek olmanın ve onların haklarını savunmanın bir insanlık görevi olduğunu söylüyor. Nesin, “Önceliğiniz çocuklar olsun, onlara iyi bir gelecek hazırlayın. Yoksullara yardım edin, onların yaşam koşullarını iyileştirin. Şanssızlara destek olun, onlara fırsatlar yaratın. Gençlere güvenin, onları yetiştirin. İtibarsızlaştırılanlara sahip çıkın, onları koruyun. Mağdurlara yardım edin, onları savunun. İnsan haklarına saygı duyun, onları ihlal etmeyin” diyor.

Matematikçi Ali Nesin’in vasiyeti, insanî değerlerin ve etik prensiplerin önemini vurgulayan bir manifesto niteliğinde. Nesin Vakfı ya da Matematik Köyü’nün başına geçecek kişiye yönelik bu öneriler, aslında hepimiz için geçerli olan evrensel ilkelerdir. Nesin’in vasiyeti, toplumda yaşanan çürümüşlüğe karşı duruşun yollarını gösteren bir manifesto niteliği taşıyor…