Hollanda Türkleri Konseyinden Kriz Açıklaması

Hollanda Türkleri Konseyi Hollanda ile yaşanan kriz üzerine bir açıklama yaptı. Yaptığı basın açıklamasını olduğu gibi aşağıda yayınlıyoruz…

BASIN AÇIKLAMASI
Roterdam. 11. Mart 2017.

Konu: Türkiyede 16. Nisan 2017 de Referandum Oylaması, Buna İlişkin Hollanda ve Türkiye Arasındaki Gerginlik.

Yüce Türk Milletinin Evlatları,

Şimdi refarandum sürecine girmiş bulunmaktayız.
Yüksek Seçim Kurulunun kendi portalı üzerinden yaptığı duyuruda, 16. Nisan 2017 de ,Türkiyede Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi adlı halk oylamasında (referandum) Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarda oy kullanma hakkına sahiptirler.

Alınan resmi bilgilere göre 27. Mart-9 Nisan tarihleri arasında, yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 929 bin 389 seçmen 57 ülke, 119 temsilcilik, ve 32 gümrük kapısında oy kullanılacaktır. Hollandada referandumda oy kullanma tarihi ise, 5.-9. Nisan 2017 arasındaki tarihlerde yetkililer tarafından gösterilen mahellerde seçmenler oy kullanabilecektirlerdir.

16.Nisanda Türkiyedeki Referandum Oylaması Dolayısı İle, Türk Hükümeti ve Hollanda Arasında Oluşan Gerginlikler ve Sonuçları
Bu yıl, Hollandada15. Marttaki Milletvekilleri genel seçimleri ve 16. Nisanda Türkiyede referandum oylaması ve yurtdışındaki seçmeninde referanduma dahil edilmesi dolayısı ile, hem siyasi partiler hemde devlet yetkilileri düzeyinde, kendi seçmen tabanlarına yönelik olarak bir birlerine karşı demeçler verme ve Hollandada yetkililer Hollandada Türkiyede ki referandumla ilgili oy kullanacaklarlada iliğili olarak, Türk Hükümet yetkililerinin ve Cumhurbaşkanının , Hollandada Evet oyları çerçevesinde, propaganda çalışmaları, açık ve kapalı toplantılar yapamayacakları kararı almıştır. Bunun karşılığında ise Türkiyedeki Hükümet Yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Avrupa Ülkelerinde ve Hollandada kendi görüşleri olan evet oyu doğrultusunda propaganda yapacaklarını ve toplantılar düzenliyeceklerini beyan etmişlerdir. Bu gerginlikten sonra, bugün Türkiye Dışişleri Bakannin uçağının Hollanda havalanına inemeyeceği ve izin verilmeyeceği Hollanda Dışişleri tarafından resmen açıklanmıştır.

Burada irdelenmesi gereken çok boyutlu bir durum vardır.
Türk yetkililer ve siyasiler;

1) T.C. Dışişleri Bakanı olarak, seçim kampanyası ve devletin olanaklarını kullanması yasal değildir. Seçim yasalarının ihlalidir. T.C. Dışişleri Bakanı uluslararası ilişkilerde en yüksek diplomatik yöneticidir. Sadece Dışişleri Bakanları sevyesindeki ilişkilere bakar. Dışişleri Bakanı olarak seçim çalışması yapamaz.

2) Sayın Dışleri Bakanı, Bakanlık şapkasını çıkarıp, aynı başka ülkelerin siyasileri gibi, başka bir ülkeye siyasi partisi ve milletvekili olarak gidebilir. Bu çalışmalarını, siyasi partisinin kasasından yada kendi cebinden finanse ederek yapabilir. Buna kimsenin itiraz etmemesi gerekir.

3) T.C. Yetkilileri, Hollandadaki Türk toplumunun kısa ve uzun vadede aleyhine olacak, Hollandaya ve Hollandalılara karşı çirkin söylemlerden kaçınmalıdır. Uluslarası ilişkiler ve AB ile ilişkileride kötü yönde etkileyecek söylem ve eylemlerden kaçınmalı ve ilişkileri gerginleştirmeyi durdurmalıdır. Gerginlikten medet umarak ve romantik milliyetçilik yaparak, Hollandadaki ve Avrupadaki ve diğer yerlerdeki türk toplumunun oylarını evet yönünde kullanıp referandumda ki oy kullanaların oyunu evet çıkartma kurnazlığı ve stratejisi izleyen oy avcılığı yöntemlerini bırakmalıdır. Hollandadaki Türk Toplumunu bu gerginliğin bir parçası yapmamalı ve söylemlerinde Hollanda Türk Toplumunu bu gerginlikten uzak tutmalıdır.

Hollandalı yetkililer ve siyasiler;

1) Hollandadaki siyasilerde dahil, 15 . Mart genel seçimleri ile ilgili olarak, Türk yetkililerin gerginleştirme politikasının aynısını kendileride yapmamalıdır. Gerginlikten yararlanılarak oy avcılığı yapmamalıdır.

2) Hollanda Hükümeti ve siyasi partileri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve ekibinin Hollanda ile ilgili sözlerini, seçim malzemesi haline getirerek, Holandanında ayrılmaz bir parçası olan Hollanda Türk Toplumunu rencide edici ve hassasiyetlerini asşağılayıcı eylem ve söylemlerden kaçınmalıdır.

3) Hollanda Türkiyeye sadece Cumhurbaşkanı ve ekibi olarak bakmamalı ve uzun vadeli düşünerek, uluslararası anlamda hem şimdi hemde ileriye dönük olarak iyi ilişkileri zedeleyici açıklama ve söylemlerdende kaçınmalıdır. Çünkü ikili Devlet ilişkilerinin zarar görmesi Hollanda içinde çok büyük zararlarıda arkasından getirecektir. Bu durumdan kaçınılmalıdır. Bundan sonra Hollanda gerginliği düşürücü bir yol izlemelidir. Hollandadaki Türk Toplumunu bu gerginliğin bir parçası yapmamalı ve söylemlerinde Hollanda Türk Toplumunu bu gerginlikten uzak tutmalıdır.

4) Hollanda Türkiyeye ilişkin olan referandum boyunca, Türkiyenin Hükümeti ve Cumhurbaşkanı düzeyinde olmayan ve Türkiyeden gelecek siyasilere, toplantı yapma ve fikirlerini ifade etme özgürlüğünü kısıtlamamaldir. Çünkü bu bir evrensel haktır. Bu Hollandalı siyasiler içinde yurtdışındaki ziyaretlerinde yaptığı bir gerçekliktir. Bu olanağı karşılıklı olarak geliştirmeli ve bu olanağa zarar vermemelidir.

Özellikle, T.C. den Maslı Yurdışındaki Her Türlü Personel, bu süreç içersinde davranışlarına çok dikkat etmelidir. Daha önce yaşanılan çeşitli şaibeli durumlardan uzak durmalıdırlar. T.C. ne vatandaşına, milletine ve devletine eşit ilişkiler kurarak bağlılıklarını yerine getirmelidirler.

Yurtdışındaki Devlet Personeli, kiraldan fazla kiralci ve işgüzar olmaktan uzak durmalı ve herkese eşit mesafede hareket etmelidirler. Biz maaşlı/resmi personelin Siyasi iktidar yetkililerinin yurtdışı seçim gezilerine ve toplantılarına katılmalarını kesinlikle tarafsız kalınması açısından tasvip etmiyoruz. Ve tarafsızlık açısından anayasal bir suç olarak görüyoruz.

Yurtdışındaki Resmi T.C. Personelinin, Türkiyeden siyasi parti ve yetkililerin karşılanmasında, taraf tutmadan aynı intizamı, saygı ve hürmeti bekliyoruz. Çünkü T.C. yurtdışındaki devlet görevlileri memurdur. İmzaladıkları memur aktine yani yeminine göre hareket etmelidirer. Siyasi direktiflerle ayrım yapma,işgüzarlık yapma, kanun ve anayasal suç işleme hakları yoktur. Bu konuda zaaf gösterenler suç işlemiş sayılırlar. Kendilerinden bu konuda yasalara uymalarını bekliyoruz. Eğer bu konuda suç işlerlerse, işledikleri suç çerçevesinde bunun müeydelerine katlanma durumunda kalacaklardır. Bu duruma düşmemelidirler. Tarih karşısında sorumlu durumdadırlar. Bu konuda tüm seçmen, sivil toplumu üyeleri uyanık ve kararlı olmalı ve suç işleyen görevliler hakkında tutanak tutarak ve belgeliyerek, seçim kurulunun yanı sıra, siyasi parti temsilcilerine ve biz Hollanda Türkleri Konseyinede elektronik olarak (sefamyurukel65@gmail.com) bir nüshasını göndermelerini talep ediyoruz.

Yukarıdaki talebimizin sebebi ise, referendum sonrası; Yurtdışında konu ile ilgili süreçteki vakalar, gelişmeler ve sonuçlar ile ilgili rapor hazırlıyacağımızdandır. Rapor, Referandumu yöneten ve denetleyen gerekli ilgili mercilere ve siyasi parti, medya ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerine ve bunun dışında isteyen her kuruma ve kişiye elektronik olarak tarafımızdan gönderilecektir.

İbadet Yerlerinde ise, Yurdışındaki, özellikle Diyanet camiileri başta olmak üzere, digger camiler ve Cem Evleri referandumda evet yada hayırcı kesmin karargahı veya toplantı yeri olarak kullanılmamalıdır. Siyaseti dini mahallerden arındırmalarına özen göstermelidirler. Diyanet camiileri özellikle resmi statüsüde dolayısı ile siyasi iktidarın, propaganda, insan ve oy devşirme merkezleri olmamalıdırlar. Buralardan yandaşlık yaparak otobüs kaldırmamalıdırlar. Çünkü Diyanete bağlı yerlerin her seferinde kim iktidarsa ona göre eylim gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bu durumdan uzak durulmalı ve tarafsız olunmalı, siyaset dışı manevi kurum özelliklerini yitirmemelidirler.
Kişiler ise referendum sırasında aynı şekilde, hakaretten, kışkırtıcılıktan, saldırganlıktan, fiziki saldırıdan uzak durmalıdır. Nihayet hepimiz aynı Yüce Türk Milletinin çocuğuyuz. Referandum sonrasındada birlikte aynı havayı teneffüs edeceğiz. Birlikte sohbet edeceğiz ve Türkiyemizin gelişmesi için çaba göstereceğiz, bir birimizin suratına bakacağız. Kişilerin, Yüce Milletimize yakışır olan sağ duyudan uzaklaşmamalarını ve bunu kişisel düzeyde herkesin yerine getirmesi bizim HTK olarak en önemli talebimizdir.
Biz Hollanda Türkleri Konseyi olarak, tavrımızı, Millet Hakimiyetine dayanan ve hakimiyeti bir kişiye terk etmeyen, Parlementer sistemden yana koyuyoruz. Başkanlık sistemini ve gerekçelerini çağ dışı, uygarlıktan uzak, 2017 yılı Türkiyesine yakışmayan ve 1920 lerin gerisinde bir sistem olarak görüyoruz.

Bu nedenle referandumda oy kullanacak tüm Anavatandaki ve Yurtdışındaki T. C. vatandaşlarına HAYIR OYU kullanmalarını öneriyoruz.

Hollandada türklerinin, hollandalı yetkililer ve siyasiler ile türk yetkililer ve siyasiler arasındaki oy avcılığı ve duygu sömürüsü ile ilgili bir gerginliğin bir parçası olmamalarını öneriyoruz. Her türlü kışkırtıcılıktan uzak durmalarını önemle öneriyoruz. Her bireyden HTK olarak kesinlikle sandığa gidip oylarını kullanmalarını talep ediyoruz.
Herkese, HAYIRLI bir referandum süreci ve sonucu diliyoruz!!
Saygılarımızla

HTK- Hollanda Türkleri Konseyi Adına,
Sefa Yürükel, sefamyurukel65@gmail.com (Başkan)