Ekoloji mücadelesi yargılanamaz!

Ekoloji mücadelesi yürütenlerin karşı karşıya kaldığı baskı, gözaltı ve tutuklama terörü doğaya ve yaşam alanlarına yönelik saldırılarla birlikte hız kazanıyor. Doğayı talana ve sömürüye açmanın önü daha fazla baskı, gözaltı ve…

Plotinos ve Felsefe

Bu çalışmada, Antik Yunan Felsefesi uzmanı Fransız Pierre Hadot’un genel kabulleri görece sarsan tezlerinden yola koyularak, Antik Yunan felsefi geleneği ile Yeni-Platoncu Plotinos arasındaki süreklilik ve kırılmaları ortaya koymaya…

Faşizm mekaniği

Fransa’nın istikrarsız siyasal sistemi Cezayir Savaşı’nın getirdiği basınçla bir çıkmaza sürüklenmiş, siyasal elit savaşın nasıl sonlandırılması gereğine dair bölünmüştü. Bu koşullarda 24 Mayıs 1958’de Cezayir’de başlayan bir askeri darbe…

Kadınlar Barışa Çağırıyor

Ege’nin iki yakasından 2816 kadın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmek ve sorunların barış içinde çözümü için bir imza kampanyası başlattılar. Kendilerini, Türkiye’den ve Yunanistan’dan Dünyamızı tehdit eden Patriarkal…