Gençlerle İletişim Kurmanın Yolları

İnsanlar, doğaları gereği yaşarken farklı dönemlerden geçerler. Çocukluk, Gençlik, Ergenlik ve Yaşlılık dönemi. Her dönemin kendine özgü psikolojik özellikleri vardır. Gençlik dönemi, yaklaşık olarak on sekiz ve otuz beşinci yaşlar arasına…

Felsefe ve Gençlik

Felsefe, insanın, kendisini ve çevresini anlama, açıklama ve yorumlama çabasıdır. Günlük yaşantımızda pek çok şeye merak duyarız. Açıklamasını yapamadığımız birçok olayın “niçin öyle olduğunu veya olmadığını” kendi kendimize veya sağa-sola…

Ergenlik ve Problemleri…

Ergenlik, insanın yaşamı boyunca geçirmiş olduğu gelişim ve değişim sürecinin en önemli evresini oluşturur. Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişimi ifade eder. Ergenlik dönemi genelde…

Empati…

“Empati” Dünyada insanların en çok değer verdiği temel kavramlardan biridir. Empati(duygudaşlık); Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasıdır. Yöresel tabirle…

Eğitimde düşünmeyi öğretebilme…

Her yıl eğitim-öğretim yıllı başladığında, hep olumsuzluklar dile getirilir. Okulların fiziki yetersizliği, öğretmen sayısının azlığı, sınıfların kalabalık oluşu,okul müfredatının yetersizliği, eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması… V.b. Her…

Çocukla iletişim…

Çocukluk dönemi; doğumla başlar gençlik dönemine kadar devam eder. Bu dönemin başlangıcı bebeklik dönemidir. Çocukluk döneminde edinilen davranış biçimleri, gelecekteki bütün yaşamı etkiler. Bu dönemde anne-baba’nın çocukla kurduğu ilişki…

Çocuklar ve Uyuşturucu Bağımlığı

Sokakta çocukları bekleyen tehlikelerin ne olduğu konusunda bir farkındanlık yaratmak gerekir. Özellikle çocuğunu sokakta çalışmaya ve dilenmeye gönderen aileleri bu konuda bilinçlendirmek gerekir. Bu aileleri suçlamak yerine…

Eğitimde Başarılı Olmanın Yolları

Eğitimde başarı, yanlışların yakalanmasıyla ‘’değil’’, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu yüzden öğrenci doğru ilkelerin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir. Öğrenci kendisine bir yol…

Zamanın Verimli Kullanılması ve Başarı

Başarı, yanlışların yakalanmasıyla değil, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle başarmak isteyen herkes, başarılı olmanın doğru ilkelerinin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir.…

Çocuklar tatil yapabilsin diye…

Yoğun geçen bir eğitim yılının sonunda okullar tatile girdi. Tatilin temel amacı, yoğun geçen eğitim yılının yarattığı bıkkınlık, yorgunluk ve yılgınlığı kaldırmak, öğrencinin bir sonraki eğitim yılına daha dinç bir şekilde, psikolojik ve…

Çalışma İsteğim Yok Ne Yapmalıyım…

Öğrencilerin yaşadığı en temel problemlerden birisi, belki de en önemlisi çalışma arzusunun oluşmaması ya da ders çalışma ilhamının gelmemesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki çalışmadan başarılı olma gibi bir şansımız ya da lüksümüz var mı?…