Nefret ve Nefretme

Nefret, tiksinmedir. Başkasına karşı kin dolu duygularla yaklaşmadır. Başkalarının özelliklerini, niteliklerini dikkate almadan onlara karşı kin dolu bir önyargı geliştirmektir. Bu duyguların sonunda nefret suçları oluşabilmektedir ki bu…

Motivasyon ve Öğrenme

Motivasyon(Güdülenme):organizmanın psikolojik olarak bir davranışı yapmaya hazır hale gelmesidir. Motivasyon öğrenme üzerinde etkili olan temel faktörlerden biridir. Motivasyon, aynı zamanda mutlu bir yaşam için de gerekli olan temel…

İş yerinde ki psikolojik taciz, MOBBİNG

Mobbing Latince “mobile vulgus” sözcüklerinden gelen ve şiddet uygulayan kanunsuz kalabalık demek olan “mob” fiilinden türetilmiştir. “Mobbing”, iş arkadaşları ya da hiyerarşik olarak alt ya da üst olanlar arasında hedef alınan kişiyi işten…

Matematik Başarısızlığı

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin en çok dile getirdikleri sorunlardan biri Matematik korkusu ve başarısızlığıdır. İşlem yeteneğim az ve konuları anlayamıyorum, konuları anlıyorum fakat çok işlem hatası yapıyorum… Gibi sorunlar öğrenciler…

Güneşi Görmek

Platon Devletinin yedinci kitabının başında Mağara Adamları örneğini anlatır: Yüzleri, önlerindeki taş duvara dönük olan zincire vurulmuş mağara adamları vardır. Arkalarında, göremedikleri ışığın kaynağı bulunur. Yalnızca, bu ışığın duvarda…

Gençlik ve Yozlaşma

En çok tartışılan konulardan biri de, gençliğin yozlaştığı veya yozlaşmaya başladığıdır. Yani, gençliğin bozulduğu, iyi özelliklerini kaybetmeye başladığı, dejenere olmaya başladığı ifadesidir. Burada tartışılması gereken nokta gençlik…

Gençlik ve Şiddet

Şiddet, insanlık tarihi boyunca insanlığın gündeminden hiç çıkmamıştır. Kimi zaman sorunların çözümü için şiddete başvurulmuş, kimi zaman da toplumdan şiddeti söküp atmanın yolları üzerinde durulmuştur. Toplumun dinamiği olan gençlik hem…

Gençlik ve Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap okumanın yararları saymakla bitmez. Kitap okumak, sadece gençlik için değil, aynı zamanda çocuk yetişkin ve yaşlılar için de gereklidir. Özellikle de kitap okuma alışkanlığının çocukluk döneminde kazanılması gerekir. Bu alışkanlığın…

Gençlerle İletişim Kurmanın Yolları

İnsanlar, doğaları gereği yaşarken farklı dönemlerden geçerler. Çocukluk, Gençlik, Ergenlik ve Yaşlılık dönemi. Her dönemin kendine özgü psikolojik özellikleri vardır. Gençlik dönemi, yaklaşık olarak on sekiz ve otuz beşinci yaşlar arasına…

Felsefe ve Gençlik

Felsefe, insanın, kendisini ve çevresini anlama, açıklama ve yorumlama çabasıdır. Günlük yaşantımızda pek çok şeye merak duyarız. Açıklamasını yapamadığımız birçok olayın “niçin öyle olduğunu veya olmadığını” kendi kendimize veya sağa-sola…

Ergenlik ve Problemleri…

Ergenlik, insanın yaşamı boyunca geçirmiş olduğu gelişim ve değişim sürecinin en önemli evresini oluşturur. Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişimi ifade eder. Ergenlik dönemi genelde…

Empati…

“Empati” Dünyada insanların en çok değer verdiği temel kavramlardan biridir. Empati(duygudaşlık); Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasıdır. Yöresel tabirle…

Eğitimde düşünmeyi öğretebilme…

Her yıl eğitim-öğretim yıllı başladığında, hep olumsuzluklar dile getirilir. Okulların fiziki yetersizliği, öğretmen sayısının azlığı, sınıfların kalabalık oluşu,okul müfredatının yetersizliği, eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması… V.b. Her…