Almanların göç endişesi arttı

Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Almanya’da dışarıdan gelen göç, vatandaşlar arasında giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiş gibi görünüyor. Ankete katılanların yüzde 44’ü, “Ülkenizde aşağıdaki konulardan en çok hangi üçünü endişe verici buluyorsunuz?” sorusuna yanıt verirken göçü da endişe verici konular arasında saydı. Bu oran, geçen ayki ankette göçü endişe verici bulanların oranına göre 11 puan daha yüksekti.

Ankete göre, Almanya’da göç endişesi en son Mart 2016’da Suriye’den gelen sığınmacı akını sırasında bu seviyenin üzerine çıkmıştı. Alman vatandaşlarının yüzde 45’i enflasyonu, yüzde 35’i yoksulluk ve sosyal eşitsizliği, yüzde 28’i iklim değişikliğini, ve yüzde 21’i ülkedeki suç ve şiddeti endişe verici olarak gördüğünü belirtti.

Anket sonuçlarına göre, Almanya’da göç endişesi artarken, Türkiye’de de benzer bir eğilim görünüyor. Türkiye’de endişe verici konular arasında enflasyon yüzde 55 ile en yüksek endişe kaynağıdır. Yüzde 31, yoksulluk ve sosyal eşitsizliği endişe verici buluyor, ve yüzde 23 ülkedeki suç ve şiddeti endişe verici olarak görüyor.

Ipsos anketi 29 ülkede gerçekleştirilmiş ve bu ülkelerdeki insanların endişe verici konuları sıralamalarını incelemiştir. Göç endişesi Almanya ve Türkiye’de diğer ülkelere göre daha yüksektir. Hollanda’da yüzde 32, İngiltere’de yüzde 29 gibi diğer ülkelerde de göç endişesi bulunmaktadır, ancak tüm ülkelerin ortalaması yüzde 15 olarak belirlenmiştir.

Her iki ülkede de ekonomik sorunlar, enflasyon, yoksulluk ve sosyal eşitsizlik gibi konular en fazla endişe yaratan faktörler gibi görünmektedir. İklim değişikliği ve suç oranları da bazı ülkelerde endişe kaynağıdır, ancak bu konuların endişe seviyeleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.