Korona inançlıları daha da dindarlaştırdı

Almanya’da yapılan bir ankete göre koronavirüs salgını inançlı insanların daha fazla dindarlaşmasına yol açtı. Buna karşın bir inanç topluluğuna ait olmayanların inançları ise zayıfladı.

Almanya’daki Münster Üniversitesi Sosyal Uyum Araştırma Enstitüsü ve üniversite bünyesindeki Din ve Siyaset Araştırmaları merkezi tarafından gerçekleştirilen “Din ve Siyaset” başlıklı anketin sonuçları Perşembe günü açıklandı. Anketten çıkan sonuca göre kendilerini dindar olarak tanımlayan kişiler pandemi sırasında daha fazla ibadet etti ve dini ayinlere salgın öncesine kıyasla daha fazla katıldı. Buna karşın, ankete göre herhangi bir dini inanç topluluğuna ait olmayanların inançları ise bu dönemde zayıfladı.

Temmuz 2020- Ocak 2021 arası online olarak yapılan ve yaklaşık 2 bin 300 katılımcının yer aldığı ankette görüşüne başvurulanların yarısından fazlası, dini inancın pandemide kendilerine teselli, umut ve güç verdiğini söyledi.

Üçte birinin inancı güçlendi

Ankete katılanların yüzde 57’si korona döneminde inançlarında genel olarak bir değişimin olmadığını söylerken, üçte biri inançlarının güçlendiğini, yüzde 11’i ise inançlarında gerileme olduğunu ifade etti.

“Din ve Siyaset” başlıklı anket çalışmasının yöneticilerinden siyaset bilimci Carolin Hillenbrand, tanrı inancının korona salgını gibi kriz dönemlerinde de insanlara dayanma gücü verdiğini belirterek ankete katılanların ayinlere sık gitmenin insanlara olan güven duygusunu artırdığına dair görüş bildirdiklerini vurguladı. Hillenbrand, bu durumun insanların günlük yaşamda daha fazla dayanışma içinde hareket etmesine ve daha fazla sosyal çalışmalara katılmasına  yol açtığının da altını çizdi.

Güven sorgulandı

Ancak, kendi dini inancını tek doğru inanç olarak gören kişilerde bu durumun farklı sonuçları olduğuna işaret eden Hillenbrand, “Kendi dinini kabul edilebilir tek inanç olarak gören kişi, korona döneminde diğer insanlara ve kamu kurumlarına diğerlerinden daha az güveniyor” dedi. Ayrıca uzman, anketten çıkan sonuca göre bu gruptaki insanların daha az dayanışma gösterdiğini ve yasalara daha az uyduğunu sözlerine ekledi.

Anket sonuçları ayrıca, pandemi kuralları ve temas kısıtlamalarına rağmen, insanların büyük bir kısmının dayanışmaya hazır olduklarını gösterdi. Ankete katılanların yüzde 63’ü pandemi döneminde günlük yaşamlarında daha fazla dayanışma ve yardımseverlik gösterdiklerini söyledi. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 45’i fiziksel tamas mümkün olmamasına karşın birlikte yaşadıkları insanlarla kendilerini daha yakın hissettiklerini dile getirdi.

epd/TY,JD