Körfez Meclisi’yle hayata müdahil olmaya var mısın?

İnsanı tüm diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği onun yaşadığı yere karşı sorumluk alması, birlikte yaşadığı insanlara karşı duyarlı olmasıdır. İnsan olarak, yaşadığımız toplumun ve çevrenin güzelliklerini korumak yanında onları geliştirmek gibi bir yükümlüğümüzde var.

Biz buna hayata müdahil olmak diyoruz.

Yaşadığımız coğrafya her açıdan bize cömert davranıyor. Bütün güzelliklerini bize karşılıksız sunuyor. Bizim burada yaşayanlar olarak, doğaya karşı sorumluklarımızın olduğunu düşünüyoruz. Her şey bir yana onu korumak, gelecek kuşaklara bütün güzellikleri ile aktarmak gibi bir sorumluğumuzun olduğuna inanıyoruz.

Hayatı güzel yapan, yaşanılır kılan içinde yaşadığımız toplum ve çevredir. Bunlar olmadan insanın nefes alması, mutlu olması mümkün değildir.

Çevreye ve topluma karşı sorumluklarımızı yerine getirmenin, mutluluğumuzu sürekli kılmakla eş anlamlı olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle hayatın kıyısında duranlar, seyredenler olmak yerine, müdahil olarak içinde var olmak, var olmak isteyenlerle bir arada birlikte olmak istiyoruz.

Körfez Meclisi, hayata müdahil olmanın, yaşadığımız yere karşı sorumluklarımızı ve içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlıklarımızı geliştirmenin aracıdır.

Biz, Körfez Meclisi’yle hayata müdahil olmak, müdahil olmak isteyenlerle birlikte aynı inisiyatifin içinde olmak istiyoruz.

Körfez’de yaşayan, hayata müdahil olmak isteyen herkes Körfez Meclisi’nin doğal bir üyesi ve bizim yol arkadaşımızdır.

Körfez Meclisi, “ben de varım” diyen herkese, her kuruma, demokratik kitle örgütüne açıktır. Körfez Meclisi, tüm kararların ortak alındığı, çalışmaların gönüllük esasına göre yerine getirildiği bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlıyor.

Körfez Meclisi, “ben varım, hayata müdahil olmak istiyorum” diyenlerle var olan bir meclis olacaktır.

 

Körfez Meclisi