Helâl sana Coca Cola!

“Coca Cola” markasını “Rabia” simgesi ile buluşturan Tayyip Erdoğan görüntüsü, bize “Yeni Türkiye”nin dinbazlıkla malûl halipürmelâlini bin kelimeye bedel bir netlikle resmediyor.

Dil gibi çağrışımın da kemiği yok olsa gerek ki bu görüntü beni 11 yıl öncesine, bir AVM açılışında dua eden “Donald Duck” ve “Mickey Mouse” (Miki Fare) temsillerine götürdü!..

Bir dolu davetlinin arasında, belli ki çocuklar için “güzellik” olsun diye iki Walt Disney şaheserinin kılığına girmiş animatörler, AVM önünde kurban kesilirken imamın okuduğu duaya ellerini semaya açmış halde eşlik etmekteydiler. Ardından Fatiha okuyup “nurlanmış” ellerini yüzlerine sürmeyi bekleyerek…

Şimdi “Miki’nin duası”ndan “Kola’nın Rabia’sı”na vasıl olmuş bulunuyoruz!..

***

AKP Türkiye’sinin alâmetifarikası, daha önce de yazdık, sırtını yere getiremediği kapitalizmi hidayete erdirmeye kendince hevesli bir “post-İslamcılık”tır.

Emin olun, hiçbir şeyi İslâm için yapmıyorlar.

Her şeyi “ikbal” için, iktidar için, kendilerini, yakınlarını, yedi sülalelerini ihya için yapıyorlar.

Yaptıklarının adını hanidir “dinbazlık” koyuyoruz.

Dinbazlık, dini manen değil maddeten, ruhani ve ahlâki değil dünyevi ve “nefsani”, yani menfaatperest amaçlarla işlerliğe sokmanın, işlerlikte tutmanın ve işlerlikte “tüketme”nin kavramsal karşılığı…

Ve dinbazlıkla kendi “dünyalık”larını korumaya, battıkları suçları bastırmaya ve “dini-bütün”lükleri iktidarla bozulup, içten içe çürüyüp kokuştuğu için de zevahiri kurtarmaya çalışıyorlar.

***

Yıllarca “Coca Cola”yı “Bâtıl”ın iksiri, Batı sömürgeciliğinin, yani (“Coca-Colanization” tabiri eşliğinde) “Kolonizasyon”un bir “zehir”i sayıp reddeden;

Ama Müslümanların da kola içme alışkanlığından kopamadığını görüp “helâl kola”lar (Mekke Kola, Zemzem Kola, Kıble Kola, Kristal Kola, vb.) imal eden;

Ve işte nihayetinde Miki Fare’yi hidayete erdirmek gibi Coca Cola’yı da Rabia ile “mübarek”leştiren bir müflis maceranın hazan mevsimindeler!..

***

Rabia işaretini ABD emperyalizminin, yani “Coca-Colanization”un işbirlikçisi General Sisi’nin Mısır’da devirdiği İslamcı Mursi ile dayanışma adına ve sözüm ona “Bâtıl”a karşı “Hakk”tan (daha doğrusu “sûret-i hak”tan) yana görüntü vermek için devşirdiler.

Ve onu bu topraklarda kendilerine muhalif, laik, sol, Kürt, Türk, Alevi herkese karşı nefret ve şiddet üreterek kullanıma soktular.

Şimdi onu ABD’nin ve küresel kapitalizmin bir numaralı nişanesi “Coca Cola”nın bu topraklarda bir temsilciliğinin açılışında adeta aksesuarlaştırarak gözümüze sokuyorlar.

11 yıl önce AVM açılışında ellerini açmış dua eden “Miki Fare” ve “Donald Amca” görüntüsü, din adına sevimli bir komediydi.

Bugün Anadolu’nun ortasında bir “Coca Cola” şubesinin açılışında arkasını bu Amerikan şurubunun logosuna dayamış şekilde eliyle Rabia dörtlemesi yapan iktidar görüntüsü ise din adına iç kıyıcı bir trajedi.