“Hayır Diyenler” Terörist Değil, Sayın Başbakan!

Araştırmacı Yazar Tarık Ziya Ekinci, Facebook hesabından Başbakana yönelik açık mektup yazdı. Başbakanın ve daha sonra Cumhurbaşkanın “Hayır” oyu verecek olanları teröristlikle itam etmesine tepki gösteren mektubu aşağıdaki gibidir. 

Sayın Başbakan,
Anayasa değişikliğinin Meclisten geçerek referandum aşamasına geldiği günden başlayarak her konuşmanızda “terör örgütleri anayasaya hayır diyor, hayır oyu kullananlar da onlar gibi terörist ve vatan hainidir” tarzında açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getirdiniz. ‘Evet’ oyu almak için. Sizinle aynı doğrultuda oy kullanmayan vatandaşları suçlayıcı ifadelerle terörize etmeye hakkınız yok… Üstelik kullandığınız mantık akılcı olmaktan uzaktır.
Şöyle ki; “Kuş uçar, sinek uçar. Sinek de bir kuştur” çıkarsaması ne ölçüde akılcıysa, sizin “teröristler hayır diyor, hayır oyu kullananlar da teröristtir” tarzındaki yargınız da aynı türden bir mantık zaafıdır. Ne var ki, siz 80 milyonluk büyük bir ülkeyi yönetmekle yükümlü Başbakansınız. Söylediğiniz her sözün bir değeri vardır. ‘Hayır’ oyu kullananların terör suçlusu olduğunu ilan etmenizin ciddi sonuçları vardır. Başbakanlık hükmünün sonucundan korkanlar ya oy kullanmayacak ya da ‘terörist’ olmadıklarını kanıtlamak için açıktan ‘Evet’ oyu kullanacaklardır. Özellikle bugünkü OHAL koşullarında… Dayanağı olmayan suçlamalarla vatandaşlarınızı korkutarak istediğiniz yönde oy kullanmaya zorlamanın ne ölçüde doğru bir yöntem olduğunu takdirlerinize sunuyorum.
Sayın Başbakan,
Oy isterken suçlayıcı çıkarımlar kullanma yarışı başlarsa ‘Evet’ oyu kullananları da rahatsız edecek benzetmeler yapmak mümkündür. Örneğin, Türkiye’de ırkçı ideolojiye bağlı, demokrasi karşıtı, merkeziyetçi, tek partili, tek şef, totaliter ve faşist yönetimden yana olan çevrelerin anayasa değişikliği için Evet oyu kullanacakları biliniyor. Aynı mantıkla “Faşistler anayasa değişikliğine evet diyor, evet, oyu kullananlar da faşisttir, demokrasi düşmanıdır” hükmünü çıkarmak mümkündür. Kuşkusuz bu da “Hayır oyu kullananlar teröristtir” hükmü kadar absürttür. Böyle bir çıkarsamadan ‘Evet’ oyu kullanacaklar rahatsız olmazlar mı? Elbette olurlar.
Sayın Başbakan,
Seçimler ve halkoylamaları demokrasiyle yönetilmenin önemli bir koşuludur. Sıkça kullanılır. Yapılacak kampanyaların demokratik olması için de kullanılacak söylemlerin suçlayıcı değil, gerçekçi ve ikna edici olması gerekir.
Her vatandaşın dilediği doğrultuda oy kullanmasının demokratik bir hak olduğunu kabul ediyorsak, seçim kampanyalarında ayrışmalara yol açacak suçlayıcı akıldışı mantıksal çıkarımları kullanmaktan vazgeçmenin toplum yararına olacağını takdir edeceğinize inanıyorum.
Sayın Başbakan,
Elinizde geniş imkânlar var. Anayasa değişikliği için oy isterken kullanılacak gerçekçi söylemleri ve ilgi çekici sloganları belirlemek amacıyla sosyal bilimcilerden ve deneyimli politikacılardan bir heyet oluşturmanız mümkündür. Bu heyetin belirleyeceği ikna edici, makul ve cazip söylemlerin vatandaşı terörize eden tehditkâr söylemlerden daha yararlı ve sonuç alıcı olacağını takdirlerinize sunmayı bir vatandaşlık görevi sayıyorum.
Halkoylamasının topluma düşmanlıklar değil, barış ve huzur getirmesi ve Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlaması dileğiyle…

Tarik Ziya Ekinci

15.02. 2017