Tarama Kategorisi

Forum

Yıkılırsak Altta Kim Kalacak?

Dünyadaki emperyalist sömürü sisteminin koruyucusu ve jandarması görevini üstlenen, bu görevini hakkıyla yapan, gücü yetmediğinde İngiltere, Fransa gibi diğer sistem korucularından destek alan ve görevini yaparken de bedelini tahsilde…

Karl Marx, Marksizm ve Felsefe*

Dava, insanlık davası… Aşık Veysel Alman İdeolojisi, insanlık tarihine yapılmış büyük bir katkıdır. Bildiğim kadarıyla Almanya’da 1848 devrim denemesinden önce yazılmış, o zamanlar yapılan tartışmaları derlemeye çalışan ve bu derlemenin…

Ağaçlar ve insanlar!

Bir ağacı incelerken onun duygularını, ruhunu, tenini, kanını hissettiniz mi? Sizle beraber bir ağaç ağladı mı? Ya da siz bir ağaca sarılarak ağladınız mı? Sevdalına sarılır gibi, anana, babana, kardeşine ya da en yakın dostuna sarılır gibi…

Biliş ve insan

Önceki yazımızda Eski Ahid’in “yaratılış” babındaki Adem öyküsünden bahisle, bilmek konusundaki ısrarımız sonucu lanetlendik ve bu lanet tüm varoluşumuzu ele geçirdi, bizi geri dönüşü imkansız görünen bir noktaya getirip bıraktı demiştik.…

Savaş Çocuk ve Ölümler

Azrail’in soluksuz, durmaksızın, kan ter içinde çalıştığı, bir canı alırken diğerine acilen çağrıldığı, yaptığından kendisinin bile utandığı zamanda ve mekanda olmanın, yaşamanın talihsizliği ile kıvranan insanlarız. Cizre’de sokağa çıkma…

Sapıklığın Sıradanlaşması (I)

Farklı tarihsel-toplumsal dönemlerin kendilerine özgü, kendi karakteristiklerini yansıtan farklı ruhsal karşılıkları oluyor. Denebilir ki, her dönem kendi ruhsal yapısını, kendi öznelliğini üretebildiği ölçüde yerleşip katılaşıyor. Bir…

İsrail

Mayıs’ta kuruluşunun 70. yılını tamamlayan İsrail devleti, iki hafta önce (55’e karşı 62 oyla) kabul edilen bir yasayla resmen “Yahudi ulus-devleti” olma rotasına girdi. Batı medyasında liberal-demokratik mecralarda, bu adımı global…

“Ataerki” üzerine*

“Aile içinde, erkek burjuvadır; kadın proletarya rolünü oynar.” Ataerki” günümüzde daha çok kadın hareketi, özellikle de onun içinde yer alan farklı feminist akımlarca başvurulan, anahtar bir kavram. Kadınların hemen bütün toplumlarda şu…

Yoldan Çıktık mı?

Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Araçlar yoldan çıkıyor, trenler raydan. Yollar ve raylar bozuk. Ne kontrol ediliyor ne onarım yapılıyor! İşlerin yolunda gitmesi için en başta yolların sağlam olması lazım. Yere serilen asfaltın üzerine mıcır…

Babil

BABİL Kulesi mitini bilirsiniz. Rivayete göre başlangıçta dünyadaki bütün insanların arasında aynı dil ile iletişim sağlanırmış. Bu insanlar doğuya doğru göç ettikleri sırada bir ova bulup yerleşmişler, böylece ilk kentleşme de burada…

Büyük resim…

Bu yazımda yaşama marjinal ve anarşist bir pencereden bakarak, kalıplaşmış değer yargılarından, klişelerden, dogmalardan sıyrılmış sınırsız bir açıyla gördüğüm büyük resmi tasvir etmeye çalışacağım. Çoğu okura uzun, sıkıcı ve absürt…

Bir Ödül Öyküsü

Madalyalar, nişanlar ve ödüller, büyük devletlerin kadim geleneklerindendir. Osmanlı devletinin nişan ve madalyalar konusunda, bu işin üzerinde titreyen Fransız ve İngilizlerden bile daha cömert olduğu bilinir. Her birinin bir öyküsü bir…

Liberalizmden doğan otoriter kapitalizm

Neoliberalizmin egemenliğinin ve ona eşlik eden “muhafazakâr devrim”in (tabir Margaret Thatcher tarafından kullanılmıştır) öncüsü, 1973’te General Pinochet’nin darbe ile demokratik-sosyalist yönetimi devirmesiydi. Neoliberalizmin fikri…

Faşizm (XVII), Sömürge Faşizmi

1945 yılında II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte soğuk savaş dönemi başladı. Yeryüzünde iki sistem vardı. Birincisi Kapitalist-Emperyalist sistem, diğeri de Sosyalist sistem. Birinci tip ülkelerde egemen sınıflar…