6-7 Eylül Olaylarından 1964 Rum Sürgününe

GİRİŞ Bu çalışma, 1964 yılında vuku bulan Rum sürgününü öncesi ve sonrasıyla anlamak ve günümüze kadar etkilerini sürdüren bu hadisenin Türk kamuoyuna ve Türk medyasına yansımalarını incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada 1964…

Salda Gölü nâzım imar planı onaylandı

Salda Gölü için hazırlanan nâzım imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Demirören Haber…