AB’de rüzgar ve güneşten rekor elektrik üretimi

Avrupa Birliği’nde (AB) mayıs ayı boyunca rüzgar ve güneşten üretilen enerji, ilk defa bütün fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını geçti. Bu, AB’nin iklim hedeflerine ulaşmak için temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın bir sonucu olarak görülüyor. Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik, mayıs ayında AB’nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 31’ini karşıladı. Bu oran, fosil yakıtlardan üretilen elektriğin yüzde 27’sinden daha fazla. Ayrıca, güneş enerjisi üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 14’e çıktı.

Rüzgar ve güneş enerjisi, AB’nin elektrik sektörünün karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor. Bu yılın ilk beş ayında, kömür ve gazdan elektrik üretimi sırasıyla yüzde 20 ve 15 oranında azaldı. Buna karşılık, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 5 oranında arttı. Bu eğilim, AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltma hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

AB, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini daha da artırmak için çeşitli politika ve projeler uyguluyor. Örneğin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Direktifi ile AB üye devletleri, yenilenebilir enerjinin elektrik sektöründeki payını 2030 yılına kadar en az yüzde 49’a çıkarmayı taahhüt etti. Ayrıca, YEKA Modeli ve Uygulamaları ile AB, rüzgar ve güneş enerjisi projelerine destek sağlıyor. Bunun yanında, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası gibi araçlarla da AB, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının coğrafi dağılımını ve kullanılabilirliğini belirliyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi, AB’nin elektrik sisteminin geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bu kaynaklar, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacak. Rüzgar ve güneş enerjisi, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine, enerji bağımlılığını azaltmasına ve rekabetçi bir piyasa oluşturmasına katkıda bulunacak. (NHY, Çevre)