ABD’de Siyahlar ve Latin Kökenlilerin Eşitlik Sorunu

Amerika’nın önde gelen medeni haklar kuruluşlarından National Urban League, siyahların ve Latin kökenlilerin son bir yıl içinde ekonomi ve eğitim alanlarında olumlu gelişmeler kaydettiğini bildiriyor. Örgüt, ırksal eşitlik kriterlerinin diğer alanlarındaysa azınlıkların beyazların hala gerisinde olduğunu kaydediyor.

National Urban League Başkanı Marc Morial’a göre Amerika’nın en büyük azınlık grupları olan siyahlar ve Latin kökenliler, ekonomik açıdan geçen yıla göre daha iyi durumda: ”İşsizlik oranları düştü. İstihdam edilen siyahların ve diğer azınlık gruplarına mensup kişilerin sayısı son 10 yılın toplamından fazla.”

Ancak Siyah Amerika’nın Durumu raporuna göre siyahlar ve Latin kökenliler, ekonomik açıdan hala beyazların gerisinde. Siyahların yaşam standardı, ortalama bir beyazdan yüzde 72,3 daha düşük. Latinler içinse eşitlik endeksi yüzde 78,4 seviyesinde.

Morial, ilerlemeye rağmen maaşların düşüklüğünden kaygılı: ”Çok çalışmalarına rağmen geçim sıkıntısı çekenler var, çünkü alım gücü, bundan on yıl öncesine göre daha az.”

Eşitlik endeksi, siyahlar ve Latin kökenlilerin yaşam kalitesini ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal adalet ve sivil topluma katılım açısından değerlendiriyor. Rapora göre ırksal ayrım, sosyal adalet alanında azınlıklara büyük zarar veriyor. Örneğin hapishanelerdeki siyah sayısı, beyazlardan daha yüksek.

Öte yandan siyahların eğitimde ilerlemeler kaydettiği, okula devam oranının arttığı gözleniyor.

Araştırma ayrıca Müslümanlar gibi dini ve etnik azınlıklara yönelik nefret suçlarının arttığını gösteriyor.

Marc Morial, kurumunun, raporda sözü edilen eğitim, istihdam ve sosyal adalet gibi alanlarda elde edilen kazanımların geri alınmasına yönelik tüm çabalara direneceğini söylüyor.