Döviz alım satım işlemlerinde kimlik zorunluluğu


Döviz alım-satımında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı,  12 Ekim’de yayımlanan, döviz bürolarına yönelik “Yetkili Müesseseler Tebliği” ile yapılan değişiklikle, “bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği”ni bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu yeni uygulamanın, “sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum” dışında başka hiçbir amacının olmadığı belirtildi.

Tebliğ ile yapılan değişikliğin döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermediği de ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği’ne ilişkin gerçeği yansıtmayan, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür.

12 Ekim 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı.

2018-32/45 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.”