Tarama Kategorisi

Yorum

Bunların sen isimlerini aklında tutma…

10 Eylül 1920'de Bakû'da Türkiye Komünist Fırkası kurulur. Partinin önde gelen ismi (1883 Giresun doğumlu) Mustafa Suphi, İdadi'yi (liseyi) Erzurum'da okumuş, İstanbul'daki hukuk öğreniminden sonra Sorbonne Siyasal Bilimler Fakültesi'nden…

Birlikte yaşayabilmemiz mümkün mü?

İçinde bulunduğumuz dönemin karakterini tek bir sözcük ile ifade etmeye kalkışsak, şunu diyeceğiz: “Göç”... Evet, bu dönem çok çeşitli nedenlerin, ama en çok da terörün ve savaşların yarattığı göç dönemidir. Kitleler yer değiştirmektedir;…

Popüler Kültür

Popüler kültür, toplumun çoğunluğunun bir seçim söz konusu olmaksızın benimsediği ve kapitalist endüstri biçiminin dayattığı, tüketme eylemi ile temellenen bir kültürdür. “Popüler kültür, kapitalizm tarafından sağlanan kültürel kaynaklar…

Boykot mu dediniz?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinde görülmemiş bir alt üst yaşayarak rejim değişikliğine doğru hızla yol alıyor. Meclis komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik paketi, mecliste bütünü üzerine yapılan oylamada yeter sayıya ulaşınca…

Büyük Depresyon, faşizm, sol

Kapitalist dünya ekonomisi, ilki 19. yüzyılın sonlarında, ikincisi 1930’lu yıllarda gerçekleşen iki büyük depresyon yaşamıştı. 2008 yılında başlayan kriz hali hazırda üçüncü büyük depresyon dönemini başlatmış durumda. Depresyon, kâr…

Sarıkamış Harekatı, Petrol mu, Turan mı?

İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından Akdeniz’de takibe alınan iki Alman Savaş Gemisi, Boğazları 10 Ağustos 1914 geçer ve 16 Ağustos’ta Almanlar bu gemilerin Osmanlıya geçtiğini açıklar. 23 Eylül’de Amiral Souchon Türk donanmasının komutasına…

Trump, Bir Marongaz Hatası… – Teslim TÖRE

Globalizm tam bir çıkmaz içinde, ama çıkışsızlıktan çıkışı Trump tarzı bir subjektif liderlikle olmaz. Olmaz çünkü globalizm bir subjektif liderlik ya da tarzın sonucu olarak oluşmadı ki sübjektif müdahalelerle de tekrardan eski haline…

Müzakare olmadan gelen özerklik…

‘Bask modeli’ Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana Kürt sorununa yönelik bir çözüm modeli olarak tartışılıyor. Dünyadaki etnik temelli savaş/barış süreçlerinin hepsinin kendine has özellikleri var, ancak İspanya bir yönüyle diğer benzer…

İncelmiş bir ulusalcılıkla işçilerin yozlaştırılması

İŞÇİ sınıfı hareketi güçlendikçe, burjuvazinin ve feodallerin, o hareketi bastırma ya da parçalama çabaları daha da çılgınlaşıyor. Her iki yöntem -kuvvete başvurarak bastırma ve burjuva etkisiyle parçalama- tüm dünyada, bütün ülkelerde…

Dünyanın suları, susuzlukta boğulmaya

Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olduğu halde içme suyunun bu bolluktaki su içindeki oranı sadece yüzde 5’tir. İnsan yaşamı için son derece önemli olan tatlı su havzaları uzun yıllar insanlığa çok büyük yararlar sağlamış, yaşamını…

‘Meslek hastalığı dememek için uğraşıyorlar’

Adalet Arayana Destek Grubu tarafından hazırlanan ‘İş Cinayetleri Almanağı 2015’  yayınlandı. 2012 yılından beri hazırlanan almanakta bu sene ‘Meslek Hastalığı Dosyası’ da yer aldı. Kitapta Prof. Dr. İbrahim Akkurt’un aktardığına göre,…

Türkiye’nin ergen dış politikası…

Dün akşama doğru Türkiye’nin PYD güçlerini top atışına tutuğu haberleri, ajanslara düşerken, IŞİD’de karşı kara hareketinin de yapılabileceği açıklayan Dışişleri Bakanıydı. Aynı bakan, 20 kadar Suudi Savaş Uçağının, İncirlik hava üssüne…

Narsisizm ve Kimlik

Bizimki gibi bir toplumda, “doğru” ve “yakışık alır” davranmak üzere yetiştiriliriz. Ama sonuçta geçerli olan doğru ve yakışık alır olmak değil, insanın gerçekten öyle olduğunun kanıtı olan davranış biçimidir. Sadece biçimle yetinmek…

Yüz Yıl Öncesinden Öğrenilmeyen Siyaset Dersleri

Hüseyin Kazım Kadri'nin, 10 Temmuz İnkilabı ve Netayici (=10 Temmuz Devrimi ve Sonuçları) adlı yapıtını okurken bazı şeylerin zaman içinde ne kadar az değiştiğini ya da neredeyse hiç değişmediğini bir kez daha farkettim. II. Abdülhamit…

‘iPad küçük çocuklarda gelişimi engelleyebilir’

"Küçük yaşta bir çocuğu oyalamak için iPad kullanmak çocuğun davranışlarını kontrol yetisinin gelişmesini engelleyebilir." Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'den bir grup uzmanın yaptığı araştırma, ayrıca taşınır elektronik cihazların çok…

Her ağacın kurdu…

Yılları ardında bırakan, bazen asırları deviren ağaçları bir kurtçuk devirir. Özünde besleyip var ettiği kurdun hain marifetidir ağacı yıkan. Boşuna dememişler eskiler “Her ağacın kurdu özündedir” diye. Ağacı yok olma sürecine sokan da,…

“TOMA’ya Yağ mı Döksek Kısa Devre mi Yaptırsak?”

40 bin polis ve 50 TOMA’nın Taksim’i koruyacağı 1 Mayıs öncesi Twitter’da TOMA’larla nasıl mücadele edilebileceği tartışılıyor; “Yağ mı kullansak, boya mı atsak, kısa devre mi yaptırsak?” İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda…

Bireysel ve Toplumsal Depresyon

Mehmet Yolda, dalgın dalgın yürürken ; karşıdan gelen arkadaşının ısrarlı, gittikçe yükselen ses tonuyla ancak başını kaldırabildi ve onu fark etti. “Nasılsın Mehmet ne bu hal Karadeniz de gemilerin mi battı ?” Mehmet’in yanıtı tek bir…

Azrail’in unuttuğu adam

Hindistan'da yalnız yaşayan bir adamın yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor.Hindistan'ın Varanasi kentinde yaşayan  Mahashta Murasi tam 179 yaşında. Üstelik yaşını kanıtlayacak her türlü belgeye de sahip.6 Haziran 1835 doğumlu Hintli…