Peki, Türkler ne istiyor?

Etnik veya dinsel kimliklerden hareketle verilen hak mücadelelerinde soru genellikle hak talep edenlere yöneltilir:…

Tüketim Toplumu Kültürü

Sanayileşme ve beraberinde oluşan modernleşme, bireylerin gündelik yaşamını etkileyen dinamik faktörleri…

Ya Sosyalizm Ya Barbarlık

En zıt uçların, en aşırı tutarsızlık ve paradoksların yeridir insan. Çelişkili bir varoluştur insanınki. Kendi…

Yıldız Kaydı! Dilek Tut!

Eski zamandan beri böyle bir inanış vardır: Gökyüzünde kayan bir yıldız gördüğünüzde dilek tutarsanız, dileğiniz…

Yumuşak uzlaşmanın sonu

Batı demokrasilerinde siyasete son otuz yıldır hâkim olan solun ve sağın merkeze doğru evrilmesi eğilimi bir yıldan…

Hayır Hayır Hayır.

Ah ne imrenilecek şey hayır demek, hayır hayır hep hayır, nice bir yaşam yaşadık ya da yitirdi evet evet evet,…

Faşizm…

(Alm. Faschismus; Fr. Fascisme; İng. Fascism; İtalyanca Fascismo. Latince’de demet, sağlam olsun diye sıkı sıkı…

Aylaklığa Övgü

Kuşağımdan pek çok kişi gibi ben de “Boş duranı Allah sevmez” deyişiyle büyüdüm. Son derece erdemli bir çocuk…

Dünyanın tüm yalanları

Yalan dünya, dünya yalan, her şey yalan. Yalanın gerçeği galiba asıl geçerli olan. Yalan da olsa bir gerçeklik…