Özak Tekstil İşçilerinin Direnişi: Hak Arayışları ve Türkiye’nin Tekstil Sektöründeki İş Cinayetleri

İSİG Meclisi’nin raporuna göre, son on yılda en az 364 tekstil işçisi çalışırken hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin en önemli nedenleri servis kazaları, patlamalar ve yangınlar, ezilme ve göçük, yüksekten düşme ve sağlık sorunları. İşçiler, sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için de mücadele ediyor.

İSİG Meclisi’nin hazırladığı rapora göre, 2013 yılından bugüne en az 364 tekstil işçisi çalışırken hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin en önemli nedenleri servis kazaları, patlamalar ve yangınlar, ezilme ve göçük, yüksekten düşme ve sağlık sorunları.

Servis kazaları, tekstil iş kolunda iş cinayetlerinin en önemli nedeni olmaya devam ediyor. Rapora göre, 2013-2023 yılları arasında servis kazalarında en az 86 tekstil işçisi hayatını kaybetti. Bu kazaların en önemli nedenleri ise servis minibüslerinin eski ve bakımsız olması, fazla işçi bindirilmesi, denetimsizlik ve uygun yerde işçi indi-bindilerinin yapılmaması.

Patlamalar ve yangınlar da tekstil iş kolunda iş cinayetlerinin önemli bir nedeni. Rapora göre, 2013-2023 yılları arasında patlamalar ve yangınlarda en az 55 tekstil işçisi hayatını kaybetti. Bu kazaların en önemli nedenleri ise fabrikalarda ve atölyelerde gerekli bakım, denetim ve yenilemenin yapılmaması.

Ezilme ve göçük, tekstil iş kolunda iş cinayetlerinin bir başka önemli nedeni. Rapora göre, 2013-2023 yılları arasında ezilme ve göçüklerde en az 48 tekstil işçisi hayatını kaybetti. Bu kazaların en önemli nedenleri ise bakımsızlık-denetimsizlik nedeniyle makinelere sıkışma-kapılma, forklift ve ağır malzeme altında kalma ile yük asansörlerine işçilerin bindirilmesi.

Yüksekten düşme, tekstil iş kolunda iş cinayetlerinin bir diğer önemli nedeni. Rapora göre, 2013-2023 yılları arasında yüksekten düşmelerde en az 38 tekstil işçisi hayatını kaybetti. Bu kazaların en önemli nedenleri ise işçilerin çalışma alanlarına uygun güvenlik önlemleri alınmaması, işçilerin dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri.

Sağlık sorunları, tekstil iş kolunda iş cinayetlerinin bir başka önemli nedeni. Rapora göre, 2013-2023 yılları arasında sağlık sorunları nedeniyle en az 31 tekstil işçisi hayatını kaybetti. Bu kazaların en önemli nedenleri ise tekstil üretiminde kullanılan kimyasalların işçilerin sağlığını olumsuz etkilemesi, işçilerin çalışma koşullarının sağlıksız olması.

Tekstil işçileri, sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için de mücadele ediyor. Rapora göre, 2022 yılında tekstil sektöründe 126 sendikal dava açıldı. Bu davaların 46’sı sendikal faaliyetler nedeniyle işçilerin işten çıkarılması, 30’u sendikal toplantı ve eylemlerin yasaklanması, 26’sı sendikal temsilcilerin baskılanması nedeniyle açıldı.

Özak Tekstil işçilerinin direnişi, tekstil sektöründe işçi haklarının korunması ve insanca çalışma koşullarının sağlanması için verilen mücadelenin önemli bir örneği. İşçilerin talepleri haklı ve meşrudur. İşçilerin sendikal haklarını savunmaları ve insanca çalışma koşulları talep etmeleri, demokratik bir toplumda herkesin hakkıdır.

İşçilerin direnişini desteklemek için herkes elini taşın altına koymalı. İşçilerin direnişinin başarıya ulaşması için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Özak Tekstilde yaşananlar

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük tekstil işletmelerinden biri olan Özak Tekstil’de çalışan işçiler, sendikal tercih özgürlüklerini savunmak ve yaşanan hak ihlallerine karşı çıkmak amacıyla 23 gündür direniyor. İşçilerin direnişi, haklarını arama taleplerini içeriyor ve sendikal tercih özgürlüğüne saygı talebiyle güçleniyor.

Yaklaşık 700 işçinin istihdam edildiği Özak Tekstil’de, 500 işçi, haklarını korumak ve bağımsız bir sendika olan BirTek-Sen’e üye olmak için Hak-İş’e bağlı Öz-İplik-İş sendikasından ayrıldı. Ancak işçilerin bu sendikal tercihi, patron ve eski sendikanın baskısıyla karşılaştı. İşçilere istifaya zorlama, bir kadın işçinin işten çıkarılması gibi uygulamaların ardından işçiler direnişe geçti.

İşçilerin direnişine karşı işveren ve eski sendika tarafından baskılar sürüyor. İşçiler jandarma müdahalesi, gözaltına alınmalar, şehir genelinde eylem yasağı ilan edilmesi gibi zorlayıcı önlemlerle karşılaşıyor. İşçilerin yaşadığı bu hak ihlalleri, Türkiye’nin tekstil sektöründeki genel durum ve iş cinayetleriyle birleşince daha geniş bir tabloyu ortaya çıkartıyor.

Tekstil sektöründeki iş cinayetlerinin yanı sıra, işçilerin sendikal tercihlerine saygı gösterilmesi, işten çıkarılan işçilerin haklarına kavuşturulması, kamu görevlileri hakkında soruşturma açılması ve iş cinayetlerinin önlenebilmesi için alınması gereken önlemler vurgulanıyor. Raporda ayrıca, göçmen işçilere özel bir vurgu yapılıyor ve sendikal hareketin bu kesimin taleplerini öne çıkarması gerektiği belirtiliyor.