Okyanuslardaki Yaşam Zinciri, Canlı Yaşam Zincirinin En Güçlü Halkasıdır!

Okyanuslardaki Phytoplankton adlı minik okyanus bitkileri ve diğer canlıların hayatının devamını ve çoğalmasını sağlayan, Yunus ve Balinalar, balıkçılar tarafından hunharca katlediliyorlar. 1986 yılında balina avcılığı yasaklanmış olmasına rağmen yasadışı yollarda yılda binlerce Balina katledilerek avlanmaktadır. Buda denizlerdeki yaşam zincirini koparma noktasına doğru götürüyor. Gerek Yunusların, gerek Balinaların ve Köpek balıklarının rastgele katledilmeleri, avlanmaları, okyanus ekosistemini ve yaşam halkalarından birine çok büyük zarar vermektedir. Köpek balıklarının avlanmasının başlıca nedeni ise yüzgeçleri olmaktadır. Bu yüzgeçlerden çorba yapıldığı için avlanıp, sadece yüzgeçleri alınıp, gerisin geri denizlere atılmaktadır. Özellikle köpek balıkları deniz canlılarının önemli beslenme zincirinin çok önemli bir halkasını teşkil ediyor. Köpek balıkları Okyanus ekosisteminin canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda % 90 düzeyinde bir azalma görüldüğünde bahsedilmektedir.

Denizlerdeki kirlilikten dolayı deniz canlılarının ölüm sayıları zaten çok yüksektir. Birde yasadışı Yunus ve Balina avcılığı tehlikeli boyutlara varmıştır. Yunus avcılığı, eğlence sektörü tarafından destekleniyor. Eğlence için avlanacak her bir canlı Yunus balığına karşı 12 Yunus balığı katlediliyor. Çünkü onların bir tanesinin canlı yakalanabilmesinin maliyeti 12 Yunus balığının ölmesi anlamına geliyor. Ayrıca Yunus balıkları, çok fazla diğer av balıklarını yedikleri için de balıkçıların av hedefi durumuna geliyorlar.

Dünya genelinde her yıl hedeflenmeyen balık avcılığından 300 bin Yunus, Balina ve Köpek balıkları öldürülüyor. Sadece Fransa da hedeflenmeyen balık avcılığında yılda 10.000 Yunus balığı katledilmektedir. Yunusların avlanmasının bir nedeni de Orkinos balıklarıdır. Ki Orkinos balıklarının da nesli tükenmek üzeredir. Ayrıca 8 Orkinos balığı avlayabilmek için 45 Yunus balığı katledilmektedir. Bu tür balık avcılığı da denizlerdeki balık yaşam zincirine büyük zarar vermektedir. Kısaca gerek yasadışı, gerekse kontrolsüz balık avcılığı, deniz canlılarının hızlı bir şekilde azalmasına neden olmaktadır. Bu azalma ise denizlerdeki bir diğer zincir halkası olan Mercan Resiflerinin yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Mercan Resiflerinin hayatiyeti sudaki diğer canlıların varlığına bağlıdır. Resifler, balık dışkıları ile besleniyorlar. Balık varlığı azalınca resiflerde ölmeye başlıyor. Mercan resifler deniz ekosisteminin en zengin halkalarından biridir. Mercan Resifleri Okyanusların akciğerleri gibidir. Ve ayrıca en çok karbonu onlar kendilerinde depolarlar.

Mercan resifleri de Okyanus dalgalarına ve gel-gitlere karşı denizlerde doğal bir set oluşturuyor. Bizim kıyılarımızdaki Deniz Çayırları da kıyılarımızda doğal setlerdir. Kıyı şeritlerinin korunmasına yardımcı olurlar. İçlerinde barındırdıkları balıklar ve diğer kabuklu canlılar, biz insanlar için çok önemli besin kaynaklarıdır. Resifler birçok büyük deniz canlısının üremek için geldikleri yerlerdir. Balıkçıların yoğun olarak avladığı balıklar ya bu resiflerde ürer yada resiflerin ürettiği besinleri tüketerek varlıklarını devam ettirirler. Dünyadaki yüz milyonlarca insanın, denizlerde elde edilen besinlerle beslendikleri de ayrı bir gerçekliktir. Bu besinlerin bir piramit şeklinde birbirine bağlı bir zincir oluşturduğunu düşünürsek, Resiflerdeki düzenin bozulması, bu zincirin otomatik olarak bozulması demektir. Zincir kırıldığında ise ekosistem büyük zarar görecektir. En büyük tehlike de bu zincir halkasının kırılması olayıdır.

Kısaca bu Endüstriyel balıkçılığın vahşi avcılığı ve acımasızlığı, dünyamızı ve insanlığı yarını belirsiz bir yere götürmektedir. Yunuslar, Balinalar ve Köpekbalıkları durmadan bu hızla öldürülürlerse Okyanuslar da ölür, Okyanuslar ölürse insanlar ve diğer canlılar da ölürler. Kimse böyle bir son istemez. Başka bir Dünya yok. Bu Dünyamızı korumak için Doğal yaşam zincirine daha fazla zarar verilmemelidir.  Deniz canlılarına dönük bu katliamların durdurulması Yaşam zincirinin devamı için bir zorunluluktur. Zincirin bu halkası tam koparsa geri dönüşü mümkün olmayacaktır.

Kaynak: Denizlerdeki Komplo. Ali Tabrizi.