İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesinin üstünden 3 yıl geçti, Eşitlik Platformu: “Kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor”

EŞİK Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesinin üstünden 3 yıl geçmesiyle ilgili yaptığı basın açıklaması, Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin hukuki boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuki zeminde değerlendirilmesi ve mücadelesinin devam etmesi, platformun vurguladığı önemli bir nokta oldu.

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış işlemine karşı açılan davaların Danıştay’da görüldüğü, ancak bu davaların hukuki sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı belirtiliyor. Özellikle, davalı Cumhurbaşkanı’nın avukatlarının takdir edilen yüksek avukatlık ücretinin, hak arama özgürlüğünü kısıtladığı ve adalete erişimi zorlaştırdığı vurgulanıyor. Bu durum, hukuki sürecin adil ve şeffaf işlemesini engelleyerek, hak arama özgürlüğünün temel ilkelerine zarar veriyor.

Ayrıca, Danıştay’daki davaların reddinde etkili olan Daire Başkanı Yılmaz Akçil’in Anayasa Mahkemesine atanmasının şüpheli bulunduğu ve bu durumun hukuki açıdan sorgulanması gerektiği ifade ediliyor. Dosyalarının bu şekilde değerlendirilmesinin adil olmadığı ve hukuki sürecin tarafsızlık ilkesine uygun şekilde işlememesi durumunda, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası platformlara başvurulacağı vurgulanıyor.

EŞİK Platformu’nun açıklaması, Türkiye’de kadın hakları konusundaki mücadelenin hukuki boyutunu ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesine karşı çıkan kadın hakları savunucularının hukuki mücadelesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkatle takip ediliyor. Bu süreçte, kadınların haklarına verilen değerin ve adaletin sağlanması için mücadele eden herkesin desteği önem arz etmektedir.

NHY/ ANKA