Tarama Kategorisi

Yaşam

LO 190’ın anlattıkları

Kadına yönelik şiddet, tarih boyunca normalleştirilen ve patriyarkal düzen içinde kurumsallaşan kadın ve erkek…

Çocuklar Neden İnatlaşır?

İnat; bir konuda ayak direme, sonuna değin direnme, diretme, direnimdir. Birine karşı çıkma, aykırı davranma, karşı…