Tarama Kategorisi

Yaşam

Kadınlar ve Canavar Kadınlar

Aslında bütün mesele erk! Erkin nasıl paylaşılacağı! Lilith’den Kibele’ye Kibele’den günümüze kadar kadın ve erkeğin mücadelesi erk üzerinedir. Erk kimdeyse egemen dil ondan yanadır. Tarihe baktığımızda da erki elinde tutan erkek toplumsal…

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü

Uluslararası Kadınlar Gününün kökenlerine ilişkin ana tarihsel referans, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 1910 yılında toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansıdır. Clara Zetkin bu Konferans’ta resmi bir uluslararası…

Lilith’den Bugüne Devam Eder İsyanımız

İtaatsizligimiz, isyanımız tarih boyunca varolmuştur bizim. Anaerkil yaşanan dönem dışında hep erkek egemenliği süregelmiş. Dinler degişmiş, çağlar değişmiş ama erkek aklı degişmemiş işte! Erkek tahakkümü devlet ve aile şekilleriyle hükmünü…

Bi git öteye, sen kimsin…

Sizi bilmem, ama ben ne zaman “evet” demişsem rahat etmişimdir. Babam, sonra abim -ki biraz dediğim dedik bir abi olmuştur hep- sonra ablalarım, annem. Annemi en sonda yazmamın elbette bir nedeni var. Yani gözden kaçmış bir sıralama değil.…

Feminist meydan okumanın doğuşu

Kadınların siyasal ve toplumsal mücadelesi, esas olarak, 18. yüzyılda başladı; nitekim, kadının eşitsiz konumunun bilincine varıp bunun değiştirilmesi için mücadele etmek anlamına gelen feminizmin doğuşu da bu döneme rastlar. Feminist…

Kadın sorunu kimin sorunu?

İlkel Komünal Toplum’dan yeni toplum biçimlerine doğru tarihsel yönelişte kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal rolleri erkek egemenliği tarafından değiştirildi. Kadınlara güven vermekten çok her aşamada yeniden üretilen erkek güvensizliği…

Cinsiyetçi Dilden Ne Kadar Uzağız

Neden eleştirdiğimiz, fikrini beğenmediğimiz yahut sevmediğimiz kişinin cinsi kadın olunca hemen bel altı laflar edilir? Neden o kişinin, cinsel kimliğine göndermeler yapılarak, kadınlığı aşağılanır? Mesela karşı mahalleden bir kadın söz…

Kadınlar…

Sanem Kulak Gökçe, “İçeriden Ses Var / Kadın Kapalı Cezaevi Hikâyeleri” başlıklı makalesinde, 2011-2012 yılları arasında (adını özellikle belirtmediği) Kadın Kapalı Cezaevi'nde gerçekleştirdiği doktora çalışmasının arka planını anlatıyor.…

Eğitimde Başarılı Olmanın Yolları

Eğitimde başarı, yanlışların yakalanmasıyla ‘’değil’’, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu yüzden öğrenci doğru ilkelerin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir. Öğrenci kendisine bir yol…