Tarama Kategorisi

Sosyalizim

Lefebvre’de Mekan ve Sınıf

Giriş Çalışmanın konusunu Çağdaş Kent kuramcılarından Henri Lefebvre’in mekânla ilişki içindeki sınıflar, bu sınıfların analizi ve kimi zaman sömürünün aracı kimi zaman da sömürünün nesnesi olan mekânın ideolojik yapısı oluşturmaktadır.…

Sanat Emekçisi Sisifos mu, Prometheus mu?

Giriş Bu çalışma A.Ü İletişim fakültesi gazetecilik ana bilim dalı, tezli yüksek lisans programı İletişim Endüstrilerinde Emek Süreçleri dersi için dönem sonu çalışması olarak hazırlanmıştır. İletişimin farklı bir dili olarak sanat emeği…

Karl Marx, Marksizm ve Felsefe*

Dava, insanlık davası… Aşık Veysel Alman İdeolojisi, insanlık tarihine yapılmış büyük bir katkıdır. Bildiğim kadarıyla Almanya’da 1848 devrim denemesinden önce yazılmış, o zamanlar yapılan tartışmaları derlemeye çalışan ve bu derlemenin…

Karl Marx’ın ölümünün 135. Yılı

Prusya Krallığı'na bağlı Trier kentinde yedi çocuklu Yahudi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 5 Mayıs1818’de Karl HeinrichMarx adıyla dünyaya geldi. 13 yaşına kadar eğitimini evde sürdürenMarx,Gymnasium'dan mezun olduktan sonra17 yaşında…

Marx’ın Felsefesi ve Diyalektik Yöntem

Eski doğu düşüncesinden başlamak üzere diyalektik düşünce, henüz Platon’da bir karşılıklı konuşma ve tartışma biçimi olarak bilginin olduğundan daha üst bir evreye taşınması yöntemi olmadan önce, öncelikle Herakleitos’ta ve Elea okulunun…

Karl Marx, Basın özgürlüğü ve sansür

Marx doktorasını aldıktan sonra, üniversitede öğretim üyesi olmak istedi, fakat Hegelciler, genç-Hegelciler ve Alman devleti için tehlikeli görülen insanlar, 1980 Türkiyesi’nde yapıldığı gibi, üniversitelerden atıldığı ve üniversiteye…

Kadın, Devrim ve Sosyalizim

Uluslararası Emekçi Kadınlar günü bir kez daha kapitalist-emperyalist gericilik ve kadının çok yanlı köleliği koşullarında anıldı. Bugün Türkiye de içinde olmak üzere bir dizi ülkede kadınların ikinci sınıf yurttaş sayılmanın da ötesinde…

Marksist Diyalektik Tarihi Materyalizm…

Marksizmin yöntemini tartışırken, işçi hareketi içindeki eylemlerimize, katıldığımız tartışmalarda ileri sürdüğümüz argümanlara ve yazdığımız makalelere temel oluşturan fikirleri ele almaktayız. Genel olarak Marksizmin üç ana kaynaktan…

Vatan, miliyet, mülkiyet ve ötesi…

Dünyanın tüm ülkelerinde benzer işsizlik oranları var ve bu ülkelerdeki toplam 201 milyon işsiz, dünya genelindeki 3.5 milyar işçinin üzerinde bir basınç oluşturuyor. Ne İspanya’daki işsizle Güney Kore’deki işsiz arasında, ne de çeşitli…