Sahi Bu Milletin İnancı Belli Mi?

“Şu ifadeye bakın ya… Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef almış durumdalar. Ana muhalefet partisi seçim bildirgesine ‘Diyanet İşleri Başkanlığı tüm inançlara eşit mesafede olacak’ diye yazmış. Ya bu milletin inancı belli. Diğer inanç…

Plotinos ve Felsefe

Bu çalışmada, Antik Yunan Felsefesi uzmanı Fransız Pierre Hadot’un genel kabulleri görece sarsan tezlerinden yola koyularak, Antik Yunan felsefi geleneği ile Yeni-Platoncu Plotinos arasındaki süreklilik ve kırılmaları ortaya koymaya…

Faşizm mekaniği

Fransa’nın istikrarsız siyasal sistemi Cezayir Savaşı’nın getirdiği basınçla bir çıkmaza sürüklenmiş, siyasal elit savaşın nasıl sonlandırılması gereğine dair bölünmüştü. Bu koşullarda 24 Mayıs 1958’de Cezayir’de başlayan bir askeri darbe…

Kadınlar Barışa Çağırıyor

Ege’nin iki yakasından 2816 kadın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmek ve sorunların barış içinde çözümü için bir imza kampanyası başlattılar. Kendilerini, Türkiye’den ve Yunanistan’dan Dünyamızı tehdit eden Patriarkal…

6-7 Eylül Olaylarından 1964 Rum Sürgününe

GİRİŞ Bu çalışma, 1964 yılında vuku bulan Rum sürgününü öncesi ve sonrasıyla anlamak ve günümüze kadar etkilerini sürdüren bu hadisenin Türk kamuoyuna ve Türk medyasına yansımalarını incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada 1964…

Sanal Âlemde Cinsellik

İnsan gerek gerek fizyolojik, gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanın belli bir yönde ihtiyacını karşılamak için belli bir yönde etkinlik göstermesi…